APRS neumřel

Aktuální pohled na APRS.fi mapu v OK

Ačkoliv je to už pět a půl roku od posledního příspěvku na tomto serveru a již tehdy zlé jazyky tvrdily, že systém APRS je určen k pomalému zániku, skutečnost tomu nenasvědčuje. Myšlenka tohoto typu datové sítě se sice sama o sobě nijak vývojově neposunula, našla si ale celou řadu dílčích amatérských využití a dokonce se nyní objevují i nové technologie, které myšlenku APRS využívají.

SP9UOB-10 během svého úctyhodného 3násobného
obletu Země v rámci picoBalloon Challenge 2020

Mezi zřejmě ty nejatraktivnější způsoby využití patří tzv. radioamatérské balony, které jsou schopny přes APRS síť komunikovat telemetrické údaje – především polohu. Protože tato záliba postupně oslovuje čím dál více konstruktérů a (zvláště pro začínající) je dostupnější řešení vysílače v UHF, rozvíjí se APRS v UHF. Přesněji – objevují se i v OK nové TRX (digipeatery) a RX (iGates) právě v UHF pásmu. A vypouštění tohoto druhu balonů se dostalo už i na úroveň mezinárodních soutěží, z nichž jedna je pod názvem picoBalloon Challenge pořádána brněnskou hvězdárnou – účastníci se na fyzický start dostaví se svým zařízením, pořadatel jim přidělí balon s nosným plynem, a je jen na konstruktérovi jak prokáže, kam až jeho dílo (zpravidla ve výšce řádově 10.000 m) doletělo.

Stopy v mapě aprs.fi po třech po sobě letících
meteosondách vypuštěných z Prahy-Libuše.

Samotná databáze APRS-IS pak importuje v reálném čase i polohové údaje o objektech, které telemetrii nešíří v HAM bandech, ale nějakým způsobem přispívají k atraktivitě systému či k jinému typu rozvoje radioamatérských aktivit, znalostí, zvídavosti a technickému sebezdokonalování zájemců (byť jen o poslech) apod. Příkladem takových dat je SWL a překlápění veškeré telemetrie meteorologických balonů s tzv meteosondami. Poslech, dekódování a sdílení přijatých polohových dat a fyzický “odlov” (nalezení) takových sond se stalo atraktivním i mimo čistě radioamatérské prostředí. Řada tzv. “sonderů” je současně i aktivními radioamatéry, avšak asi většina těchto lovců HAM licenci nemá a přesto rozvíjí svůj koníček v “bastlení” přijímačů stejně či lépe, než když by ji měla.

Vizualizace dosahu digipeateru OK2ULQ-1
pomocí APRSDirect.

Mezi nejnovější technologie pak patří LoRa zařízení a protokol, který je velmi efektivní pokud jde o použitý výkon a “prostupnost” dat radiovým spektrem. Samotný HW je navíc cenově velmi dostupný. Na APRS mapě tak vznikají postupně nové LoRa iGates s typickým černým diamantem a písmenem L.

A rozvíjí se i samotná mapa. Ne sice ta “původní” aprs.fi, ale uživatelé mají k dispozici i “konkurenční” řešení na aprsdirect.com, které (byť vychází z identických dat APRS-IS) přináší navíc některé zajímavé funkce, jako je třeba vizualizace teoretického dosahu digipeateru z historicky přijatých dat.

APRS.cz též nemusí umřít

Dá se tedy dovodit, že radioamatéři si na téma APRS i v OK mají co říci. Po několika letech se podařilo zachránit data předchozího redakčního systému APRS.cz, díky čemuž sice došlo ke ztrátě veškerých obrázků ve článcích, ale alespoň texty zůstaly.

Nyní je tedy na nás všech, kdo by chtěl sdílet jakékoliv nové poznatky či informace. A začít se dá např. u updatování údajů o digipeaterech, igates apod. Nebojte se ozvat.

Napsat autorovi můžete na: