APRS symboly

alt

Symboly používané v APRS a jejich kódy

 

 

Sada ikon a jejich symboly:

alt
/
alt
\
alt


Určení symbolu v hlavičce majáku je pak následující:

5005.20N/01600.37E#
nebo
5005.20NS01600.37E#

Jak je vidět, slouží na to znaky za severní šířkou a východní délkou. V prvním případě se jedná o symbol digipeateru z primární tabulky a v druhém případě alternativní smybol digipeateru s overlayem S. Overlay je anglické slovo a přesný překlad v našem smyslu není, overlay znamená: překrývat, pokrývat, pokrýt atd. Tedy že se něco pomoci overlay překryje. V našem případě, tedy v případě overlays v APRS, překrýváme ikonu na mapě dalším alfanumerickým znakem. V našem příkladě ikonu digipeateru písmenem S.

Více o overlays naleznete zde.

 

 

Kompletní seznam všech ikon (symbolů)

Legenda:

T – Tabulka (/ – primární tabulka, \ – sekundární tabulka)
S – Symbol
I – Ikona
K – Ikona používaná radiostanicemi Kenwood


T S I K popis T S I
K popis
/ !
/! Police Station \ ! ! EMERGENCY (!)
Policejní stanice Nebezpečí! Mimořádná událost!
/ / \ alt
/ # /# /# Digipeater \ # # # Digipeater with overlay
Digipeater Symbol digi s overlay (překryvným symbolem)
/ $ /$ Phone \ $ $ Bank or ATM
Telefon Banka nebo bankomat
/ % /% DX Cluster \ % %
DX Cluster
/ & /& /& HF Gateway \ & & & Gateway (with overlay I=2way, R=1way )
KV brána Symbol Gateway s možností overlay
/ /' /' Small Aircraft \ alt Crash site
Malé letadlo Místo nehody
/ ( /( Mobile satellite groundstation \ ( ( Cloudy

Mobilní satelitní stanice

Zamračeno, mraky
/) ) /) Wheelchair (handicapped) \ ) ) MODISEarth Observation (NEW)
Tělesně postižení
/ * /* SnowMobile \ * * Snow
Sněžný skůtr Sníh
/ + /+ Red Cross \ + + Church
Červený kříž Kostel
/ , /, Boy Scouts \ , , Girl Scouts
Skaut, skauti Skautka, skautky
/ /- /- House QTH (VHF) \ - - House (HF)
Domácí stanice (VHF) Dům – QTH (KV)
/ . /. X \ . . Ambiguous Plot (Big Question mark)
X Otazník
/ / // Red Dot \ / / Waypoint Destination (D7/D700)
Červená tečka Waypoint
/ 0 /0 Numerical Circle 0 \ 0 ? ? Circle
Číselný kruh 0 Kruh s možností overlay
/ 1 /1 Numerical Circle 1 \ 1 1
Číselný kruh 1
/ 2 /2 Numerical Circle 2 \ 2 2
Číselný kruh 2
/ 3 /3 Numerical Circle 3 \ 3 3
Číselný kruh 3
/ 4 /4 Numerical Circle 4 \ 4 4
Číselný kruh 4
/ 5 /5 Numerical Circle 5 \ 5 5
Číselný kruh 5
/ 6 /6 Numerical Circle 6 \ 6 6
Číselný kruh 6
/ 7 /7 Numerical Circle 7 \ 7 7
Číselný kruh 7
/ 8 /8 Numerical Circle 8 \ 8 8
Číselný kruh 8
/ 9 /9 Numerical Circle 9 \ 9 9 Gas station (blue pump)
Číselný kruh 9 Čerpací stanice
/ : /: Fire \ : : Hail
Požár Kroupy, krupobití
/ ; /; /; Campground \ ; ; ; Park / Picnic Area
Stan, tábořiště Park, kempinkové místo, odpočinkové místo
/ < /; /; Motorcycle \ < ; NWS Advisory (gale flag)
Motorka Meteorologická služba, ukazatel směru větru
/ = /= Railroad Engine \ = =
Vlak, lokomotiva
/ > /
/
Car \ > alt
alt
Car (with overlay)
Automobil Automobil s možností overlay
/ ? /? Server for files \ ? ? Info Kiosk (blue box with ?)
Internetový server, souborový server Informace
/ @ /@ Hurricane Future Prediction \ @ @ Hurricane / Tropical Storm
Hurikán, varování před hurikánem Hurikán, tropická bouře apod.
/ A /A Aid Station \ A A A Box (with overlay)
Stanice zdravotnické pomoci Čtverec s možností overlay
/ B /B BBS \ B B Blowing snow
BBS Sníh unášený větrem, sněhová vánice
/ C /C Canoe \ C C Coastguard
Kanoe Pobřežní stráž (u nás spíše říční policie)
/ D /D \ D D Drizzle
Mrholení
/ E /E Eyeball (eye catcher) \ E E Smoke
Oko Kouř
/ F /F Tractor \ F F Freezing Rain
Traktor Mrznoucí déšť
/ G /G Grid Square (6-character) \ G G Snow shower
QRA Lokátor Sněžení, sněhová přeháňka
/ H /H Hotel (blue bed icon) \ H H Haze
Hotel Mlha, opar
/ I /I /I TCP/IP \ I I Rain shower
TCP/IP Déšť
/ J /J \ J J Lightning
Blesk
/ K /K School \ K K K Kenwood HT
Škola Kenwood
/ L /L Logged-on user \ L L Lighthouse
Přihlášený uživatel Maják
/ M /M MacAPRS \ M M
MacAPRS
/ N /N NTS Station \ N N Navigation Buoy
NTS Stanice Navigační bój, navigační bod
/ O /O Balloon \ O O Rocket
Balón Raketa
/ P /P /P Police \ P P Parking
Policejní auto Parkoviště
/ Q /Q TBD \ Q Q Earthquake
TBD Zemětřesení, katastrofa
/ R /R /R Recreation Vechicle \ R R Restaurant
Rekreační vozidlo Restaurace
/ S /S Space Shuttle \ S S Satellite / PACsat
Raketoplán Satelit, PCsat
/ T /T /T SSTV \ T T Thunderstorm
SSTV Bouřka
/ U /U /U Bus \ U U Sunny
Autobus Slunečno, jasno
/ V /V /V ATV \ V V VORTAC Nav Aid
ATV
/ W /W /W National Weather Service Site \ W W W NWS Site (with overlay)
Národní meterologická služba (USA) Národní meteorologická služba s možnosti overlay
/ X /X /X Helicopter \ X X Pharmacy Rx
Helikoptéra Lékárna
/ Y /Y /Y Yacht (sail boat) \ Y Y
Jachta, loď
/ Z /Z WinAPRS \ Z Z
WinAPRS
/ [ /[ /[ Person/Human \ [ [ Wall Cloud
Chodec, běžec, pěší osoba Stěnový mrak
/ \ / Triangle (DF) \ \ alt
Triangl
/ ] /] PBBS \ ] ]
PBBS
/ ^ /^ /^ Large Aircraft \ ^ ^ ^ Aircraft (with overlay)
Velké letadlo Letadlo s možností overlay
/ _ /_ /_ Weather Station (blue) \ _ _ _ WX Stn with digi(green)(with overlay)
Meteorologická stanice, informace o počasí Meteorologická stanice s možností overlay
/ ` /' Dish Antenna \ ` alt Rain
Parabolická anténa Déšť
/ a /a /a Ambulance \ a a ARRL ARES etc.(with overlay)
Vozidlo záchranné služby, sanitka Radioamatérská organizace (s možností overlay)
/ b /b /b Bike \ b b Blowing Dust/Sand
Šlapací kolo Létající prach/písek
/ c /c Incident Command Post \ c c Civil Defense (RACES) (with overlay)
Štáb záchranných prací, příležitostný Civilní obrana (s možností overlay)
/ d /d Fire Department \ d d DX Spot by Callsign
Hasičská stanice DX spot
/ e /e Horse (equestrian) \ e e Sleet
Kůň, jezdec na koni Déšť se sněhem
/ f /f /f Fire Truck \ f f Funnel Cloud
Hasičské vozidlo, záchranáři Nálevkovitý mrak (tromba)
/ g /g /g Glider \ g g Gale Flags
Kluzák Vlajka označující silný vítr
/ h /h Hospital \ h h Ham Store
Nemocnice HAM obchod, HAM setkání apod.
/ i /i IOTA (island on the air) \ i i Indoor Box digipeater (with overlay)
IOTA IOTA
/ j /j /j Jeep \ j j Work Zone (steam shovel)
Teréní vozidlo, 4WD Pracovní zóna, práce
/ k /k /k Truck \ k k SUV
Nákladní auto SUV vozidlo
/ l /l Logged-on laptop \ l l Area Locations (box, circles, etc.)
Práce přes přenosný PC, laptop apod.
/ m /m Mic-E Repeater \ m m Value Signpost (3 digit display)
Mic-E převaděč
/ n /n /n Node \ n n n Triangle (with overlay)
Nód Trojúhelník s možností overlay
/ o /o EOC – Emergency Operation Center \ o o Small Circle
Krizové řídící středisko Malý kruh
/ p /p Rover (puppy) \ p p Partly Cloudy
Pes (štěně) Částečně zataženo, oblačno
/ q /q Grid Sq \ q q
QRA Lokátor
/ r /r Repeater \ r r Restrooms
Převaděč Toalety
/ s /s /s Ship (power boat) \ s s s Ship / boat (top view) (with overlay)
Loď Loď (s možností overlay)
/ t /t Truck Stop \ t t Tornado
Parkoviště kamionů Tornádo
/ u /u /u Truck (18 wheeler) \ u u u Truck (with overlay)
18ti kolový kamion, kamion, TIR Nákladní auto (s možností overlay)
/ v /v /v Van \ v v v Van (with overlay)
Minibus, Van Minibus, Van (s možností overlay)
/ w /w Water Station \ w w Flooding
Vodárna, voda Záplavy
/ x /x xAPRS (Unix) \ x x Wreck or Obstruction ->X<-
xAPRS (Unix) Wrak, nebo překážka
/ y /y /y Yagi @ QTH \ y y Skywarn
Dům – QTH Yagi Varování před neobvyklým počasím
/ z /z Shelter (evacuation) \ z z Shelter (evacuation) (with overlay)
Úkryt, přístřešek Úkryt, přístřešek (s možností overlay)
/ { /{ no symbol \ { { Fog
bez symbolu Mlha
/ | /| TNC Stream Switch \ | | TNC Stream Switch
/ } /} \ } }
/ ~ /~ TNC Stream Switch \ ~ ~ TNC Stream Switch