APRX – finský digi + igate software II

APRX po druhé. Dnes si představíme dvě zajímavé funkce. Obě funkce umožňují snížit TX provoz via digipeater a tím "pročistit" étér.

Limited Service Area Digipeater

Jde o to, že digipeater bude opakovat pouze ty rámce, které budou splňovat pravidla, nastavená pomocí parametru filter. Takže si můžeme nadefinovat oblast a pouze stanice z dané oblasti budou opakovány. Příklad použití: chceme, aby digi opakovala provoz jen z OK. Zadáme tedy přibližné koordináty, vymezující prostor OK a je to. Digi nebude opakovat stanice mimo daný prostor, tedy například digi nebude opakovat stanice z DL,SP,OE nebo I. Stanici OE či SP však v definovaném prostoru normálně zopakuje. Protože vymezení oblasti je obdélník, jsou v oblasti definované pro OK částečně zahrnuty i DL, SP, OE a OM (naše země prostě nemá tvar obdélníku). Ještě jako příklad mne napadá použití digi pro město. Digi by měla nastavenu Limited service area na oblast třeba Prahy, pak by digi opakovala ven jen to, co se šustne v Praze. Okolí by bylo ignorováno.

Konfigurace, příklad pro opakování stanic z území OK:
– je třeba v sekci "digipeater" přidat řádky s filtry.

Konfigurace Limited service area.

Digi navíc opakuje rámce message bez omezení.

Viscous-delay

Pokud je nastavena tato funkce, digi opakuje všechny rámce, děje se však následovné, viz příklad:
máme nastaveno viscous-delay 3. Digi přijme rámec určité stanice, který má být zopakován. Není však zopakován ihned, digi čeká nastavené 3 vteřiny. Pokud se v tom daném časovém úseku 3 vteřiny neobjeví znovu rámec té určité stanice, například zopakovaný jinou digi, naše digi rámec odvysílá. V opačném případě jej neodvysílá.

Praktické využití: stanice OK1FRN-2 nebo OE3XHR odvysílá svůj rámec s pozicí. Moje digi přijme tento rámec, opakovaný různými digipeatery, někdy až v počtu pěti rámců. Je pak naprosto zbytečné, aby moje digi rámec té určité stanice vůbec opakovala.

Využití této funkce bych viděl například v oblasti pokryté více WIDEn-N digi či podobně.

Konfigurace:
– do sekce "digipeater" vložíme řádek s viscous-delay x, kde x je časová prodleva

Konfigurace viscous-delay.

Poznámka: obě funkce jsem nastavil a otestoval, funguje to dle manuálu. Pokračování příště … .