Články od Spravce

No Image

Shrnutí prvního setkání APRS

Tak že, prvotní setkání proběhlo v celkem pozitivním duchu. Nedošlo k žádným inzultacím, vařili dobře, hluku málo. Myslím, že se povedlo probrat a otevřít více-méně všechny body které byly na pořadu dne. Pokusím se v…


No Image

Plánovaná schůzka APRS 2009

V současné době probíhá mapování satvu APRS, abychom se mohli od něčeho odrazit.Plánuje se první schůzka SYSOPů a uživatelů APRS, rád bych, aby se probraly následující body:


No Image

Změny na APRS stránkách (starý web)

Vážení přátelé, stránky věnované APRS budou v současné době procházet značnými změnami. V OK nastala situace, kdy je vzhledem ke stoupajícímu počtu uživatelů nutné začít řešit budování a hlavně nastavení všech elementů systematicky (mobliní stanice,…