AX25 a Baycom modem

Konfigurace Baycom modemu pod AX.25

Predpokladem je mit nainstalovany Linux a baliky ax25_tools, ax25_apps a libax25.

Modem připojíme na com1 (případně jiný com port, ale musíte pak uvedenou konfiguraci upravit).
Musíme upravit soubor /etc/ax25/axports kde musíme nadefinovat vlastnosti modemu:

 

vhf        OK1XYZ-15      1200     255    2          144.800 MHz

jako oddělovač mezi jednotlivými skupinami znaků použijte klávesu [TAB]
od začátku je uvedeno: jméno ax.25 portu, značka včetně SSID, rychlost, maximální délka packetu a popis.

Pro puštění obsluhy modemu je idealní vytvořit si spustitelný soubor s následujícím obsahem:

#!/bin/sh
modprobe ax25
setserial /dev/ttyS0 uart none
modprobe hdlcdrv
modprobe baycom_ser_fdx mode="ser12*" iobase=0x3f8 irq=4
sethdlc -i bcsf0 -a txd 90
ifconfig bcsf0 hw ax25 OK1XYZ-15 192.168.123.45 up

 Pokud nám nevyskáčou žádné chyby, zkusíme si příkazem listen, zda modem slyší okolí a posíla nám packety do PC. Pokud ano, můžeme přejít k rozbíhání softwaru, který jsme si vybrali.