FAQ

FAQFrequently Asked Questions
 ČKDČasto Kladené Dotazy

Obsah:


Často Kladené Dotazy

(Poznámka: řádky začínajicí Q znamenají otazku, řádky začínajicí A znamenají odpověď)

Q: Kdo se stará o APRS a jak se zapojit do dění?

A: Na APRS se setkáte se dvěma druhy lidí, kteří se prolínají. Jsou to uživatelé a SYSOPové. Sysopové se starají o trvale běžící komponenty, servery, DIGI, Igate, WX stanice, uživatelé mají jen ruční, mobilní stanice či trekry. Většinou se z uživatele stane časem i SYSOP. Jelikož je APRS velmi flexibilní, je nutná vzájemná komunikace a vzájemná dohoda nad systémovými řešeními. Na základě takovýchto dohod vznikají obecná doporučení, která se po přijetí stávají závaznými. Tento WEB i fórum je určeno mimo jiné i k řešení takovýchto záležitostí. Všechna rozhodnutí jsou výsledkem demokratického přístupu, každý má právo vyjádřit svůj názor a na závěr se přijme výsledek na kterém panuje největší shoda. 


Q: APRS mne zajímá, ale nevím jak začít.

A: Nejprve je dobré zjistit, co APRS přináší, jaké má možnosti a omezení. Stačí si projít tento web a začít v rubrice “Informace o APRS”, nebo shlédnout prezentaci autora APRS Bob Bruninga, WB4APR v PowerPointu – ke stažení např. zde v knihovně, nebo na stránkách www.aprs.org.
Pak se zaměřit na vybranou oblast zájmu a prostudovat příslušnou část WEBu a fóra. Když není něco jasné, není žádná ostuda se zeptat, určitě dostaneš odpověď. Před položením otázky ale raději zkus nejdříve využít fulltextové vyhledávače jak zde na Webu, tak na fóru či využít přítele GOOGLA. 


Q: Rád bych přispěl něčím na WEB APRS.cz, jak mám postupovat?

A: Kontaktuj Libora OK1ALX, nebo Milana OK1MX, obratem obdržíš přístupová práva do redakčního systému s návodem jak postupovat. Přidávání článků je opravdu velmi snadné a rychlé.

A: Druhou možností je poslat podklady na článek, t.j. text článku v jakékoliv textové podobě, případné obrázky apod. a my za vás článek vydáme. Samozřejmě s uvedením vašeho jména (značky) jako autora.


Q: Jakou frekvenci APRS využívá?

A: APRS využívá pro svůj provoz zpravidla jeden kmitočet, resp. není nezbytné používat kmitočtů víc, např. kmitočtový pár apod. Je ale možné pracovat v různých pásmech a využít tak např. výhod menších radiosranic či antén. V České Republice používáme v pásmu VHF frekvenci 144,800 MHz. Na UHF se používá 432,500 MHz. Pásmo VHF bylo používáno od doby vzniku APRS a je nejrozšířenější. Napříč celým světem je ale ve VHF používáno hned několik různých kmitočtů – viz např. tato přehledná mapa.


Q: Jaké vybavení potřebuji na provoz APRS?

A: Základem pro domácí provoz je počítač, dále packetový modem (TNC, Baycom apod.) a samozřejmě radiostanici. Případně stanici rovnou se zabudovaným modemem. Volitelným příslušenstvím může být např. GPS, meteorologická stanice apod. Pro mobilní provoz je pak zapotřebí radiostanice s podporou APRS (TM-D710, TM-D700, TH-D7, VX-8R apod.), nebo zařízení nazývané tracker propojené s jakýmkoliv TRX a samozřejmě GPS. Jinými slovy se jedná o běžné vybavení pro provoz packet rádia, plus volitelně GPS.


Q: Jakou si mám nastavit cestu majáku?

Q: Jaký interval vysílání majáku je vhodný pro moji stanici?

A: Cesta majáku a interval závisí na typu stanice, vše je vysvětleno zde


Q: Co znamenají symboly stanic na mapě?

A: Symboly stanic na mapě zobrazují jaký typ stanice je, co umí a k čemu je určena. Seznam a popis jednotlivých symbolů je zde.


Q: Jaký formát souřadnic se v APRS používá?

A: Existují tři formáty GPS souřadnic, v APRS používáme formát DD° MM.MM  Dále existují ještě DD° MM’ SS”  nebo DD.DDDD°
Malý slovník pojmů, termínů a slov používaných v APRS

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

APRS – Automatic Position Reporting System, někdy úváděno také Automatic Packet Reporting System. Tvůrcem a duchovním otcem je Bob Bruning, WB4APR. Více zde
AGL – Z angličtiny: Above Ground Level, v překladu znamená: výška nad úrovní terénu (země)
ASL
– Z angličtiny: Above Sea Level, v překladu znamená: výška nad mořem.
AX25Linkový protokol vytvořený pro radioamatéry, vycházející z protokolu X25.
Alt-Input DIGI – Digi pracující a poslouchající na alternativní frekvenci. Více informací ZDE

B

Beacon – maják, základní packetový rámec každé APRS stanice, kterým tato stanice dává v systému o sobě vědět. Obsahuje značku stanice, polohu GPS, cestu jak daleko se ma šířit, textovou informaci (např. jméno operátora, apod.)
Baycom jednoduchý packet radio modem používající modulaci AFSK pro rychlost 1k2, postavený zpravidla na IO TCM3105. Často se objevují i modemy založené na podobném principu, např. IVCOM, PCCOM apod.
Bible – slovo bible nalezlo sve místo i v APRS terminologii, označuje se jím základní dokument o APRS od jeho tvůrce, Boba WB4APR ve kterém je podrobná specifikace protokolu. Můžete ji stáhnout na stránkách www.aprs.org, nebo zde z knihovny. Jedná se povinnou četbu a před položením jakékoliv otázky komukoliv je dobré hledat odpověď nejprve v tomto dokumentu.

 

C

Compress – V APRS se toto slovo využívá v souvislosti s majákem a jeho kompresovaným formátem
CZn-N – Národní systém routování. Jinými slovy vnitrostátní systém routování majáků a ostatních paketů
D

DIGI nebo-li digipeater – Klíčové zařízení APRS systému, opakuje packetové rámce (majáky, zprávy…) ostatních APRS stanic
Detekce Blesků – Aplikace v APRS. Jako zdroj dat je amatérský systém na detekci a určování polohy blesků a jejich intenzity, více zde

 

E

 

F

Fill-in digi – Označení digipeateru, který reaguje pouze na WIDE1-1. Jedná o digipeatery které opakují pouze stanice, které slyší napřímo, t.j. neprošly žádnou jinou DIGI.
G

GPS – Global Position System. Systém který pomocí satelitů určuje aktuální souřadnice. APRS využívá formát: DD°MM.MM

 

H

HAAT – Anglicky: Heigh Above Average Terrain, Česky: výška nad průměrným okolním terénem. Velmi zjednodušeně je to výška, která se vypočítá integrací průměrných výšek do všech směrů nad terénem do vzdálenosti 15 km. Ovykle se k tomuto účelu používají specializované SW s výškopisem.
CH

 

I

IGATE – Prvek APRS, který umožňuje provázání prostup mezi radiovou a internetovou vrstvou. Správným nastavením je možné, aby veškerý radiový provoz byl vidět na internetu (např. APRS.fi) a precizně vybraný provoz z internetu pak vysílán do rádia.

J

 

K

KISSZ angličtiny: “Keep It Simple, Stupid”. Podrobný popis naleznete zde: http://www.ka9q.net/papers/kiss.html 
L

 

M

meteostanice (WX stanice) – Stanice, která vysílá informace o počasí ve své lokalitě. Možné veličiny jsou: teplota, rosný bod, pocitová teplota, rychlost větru, směr větru, nárazy větru, srážky, relativní tlak, vlhkost
Mic-E – Kompresní mód díky němuž je možné zkrátit hlavičku APRS rámce.
MSG – Zpráva, APRS umožňuje posílání krátkých textových zpráv, často se může vyskytnout právě označení MSG
N

 

O

Object – Objekt. V APRS se používá vysílání objektů pro vyznačení zajímavých událostí, informací, meteorologických událostí, výjmečných událostí, převaděčů, povodňové aktivity, dopravní situace, atd. atd. atd. Možnosti jsou téměř nekonečné. Shrnout se to dá slovy: objekty ukazují událost, nebo informaci, která není plnohodnotnou APRS stanicí. Objekty jsou vysílány jinými stanicemi a v popisu objektu je vždy vuznačené kdo objekt vytvořil.
Overlay – Jedná se o funkci spojenou s APRS symboly (ikonami). Pomocí Overlay je možné přes symbol zobrazit alfanumericky znak. Overlay tedy znamená i díky překladu z angličtiny překrýt, pokrýt. Více informací také zde.
P

PATH – Cesta, kudy rámec bude putovat
PHG – kód, zahrnující informaci o: výkonu stanice, zisku antény, směru vyzařování a výšce antény nad okolním terénem viz. HAAT

Q

 

R

RELAYstaré klíčové slovo pro určení digipeatingu, již se NEPOUŽÍVÁ!! Nahrazuje ho “WIDE1-1”

S

SSID – Číselné rozlišení stanic, SSID je číslo, které se ve tvaru -X vloží za značku stanice, například OK1XXX-9, více informací zde
Smart Beaconing
– systém využívaný u mobilních trackerů a stanic. Umožňuje automaticky nastavovat interval vysílaní majáku v závislosti na rychlosti a úhlu otočení.
SPA
– Stupně Povodňové Aktivity. Jedná se o systém, který pracuje s daty od CHMI a posílá je do APRS. Více informací zde
Symbol – Ikona – obrázek na mapě, popřípadě v jiném zařízení, znázorňující typ a určení stanice. Více zde.
T

Tracker – Označení zařízení, které pouze vysílá a nedokáže příjímat.  Používá  zejména pro mobilní provoz, WX stanice, telemetrii. 
TNC – Známé zařízení pro provoz packet radia rychlostmi 1200, 9600 Baud a podobně. Z angličtiny: Terminal Node Controler
Telemetrie – Přenos analogových a binárních veličin. V APRS je to typicky 5 osmibitových analogových stavů a 8 binárních stavů.
TRACEStaré klíčové slovo pro určení cesty majáku a ostatních paketů, již se NEPOUŽÍVÁ!!
TA – Traffic Alert, systém umožňující uživatelům vidět a rozdělit se o dopravní informace, více informací zde

 

U

UNPROTO

 

V

 

W

WIDE (WIDEn-N) – Základní a JEDINÉ používané klíčové slovo pro určování délky cesty (počet opakování) APRS rámců (majáků, zpráv, objektů) V OK se používá WIDE2-2, ve výjimečných případech WIDE3-3
WIDE1-1  – Nahrazení dříve používaného REALY
WIDE digiTranzitní DIGI, která opakuje všechny rámce dokud neskončí jejich PATH

X

 

Y

YAM – Je zkrácené: Yet Another Modem. Packet radio modem zvládající rychlosti 1k2, 2k4 a 9k6, postavený na levných součástkách, jehož jádro tvoří programovatelné hradlové pole XC5202.

 

Z

 


Slovník by APRS.cz ©