Jak posílat objekty z OT2m

Begin script – začátek programu
On Second – každou sekundu udělej:
Increment counter 1– inkrementuj hodnotu v counteru 1
If Counter 1= 15 Jestliže je velkost counteru 1 rovno 15, (to znamená 15s po zapnutí, a také 15s po uplnynutí načtení counteru 1 do maximální hodnoty, dle příkladu z obrázku je to 1200s. Prakticky to znamená, že maják 145,600 se bude vysílat v 15 sekundě 1200 sekundového cyklu.
Exec “Beacon; 145.600 * 111……… (dál u6 je text který se vysílá)
End Block (konec smyčky, když nevyhovuje podmínka IF)
If Counter 1= 300 Jestliže je velkost counteru 1 rovno 300, (Prakticky to znamená, že maják 145,700 se bude vysílat v 300 sekundě 1200 sekundového cyklu.
Exec “Beacon; 145.700 * 111……… (dál u6 je text který se vysílá)
End Block
.
.
a tak dále až pak:
Set Counter 1 = 0 – nastav hodnotu v counteru 1 na 0
End Block 
End Script

To je celé, žádná věda. Nejsem si jist, ale mám takový matný dojem, že když byla zapnuta teplota a napětí nebo telemetrie v základnám menu, tak to nějak zlobilo… raději to zkuste.