Overlay v APRS

Overlay – překrýt, pokrýt

 

V APRS praxi to znamená, že se využije symbolu z alternativní tabulky a ten se "překryje" písmenem či číslem.
Ale je třeba začít od začátku. Standardní APRS formát s vysláním souřadnicových dat vypadá takto:

3612.34N/11518.95W>
nebo
3612.34N\11518.95W>

Znak > , když se podíváme do tabulky symbolů, je znakem pro ikonu auta. Nás nyní zajímá znak / . Ten nám určí, zda se použije symbol z primární tabulky nebo alternativní. Tedy znak / je pro primární tabulku a znak \ je pro alternativní tabulku symbolů. Z hlediska ovelays nás zajímá tabulka alternativní.

Pokud totiž na místo znaku \ zapíšeme něco jiného, můžeme měnit charakter symbolu, případně ho upřesňovat. Většinou známe ikonu pro DIGI. Skládá se z hvězdičky a nějakého písmena. Bývá to například D (pro DIGI_NED), U (pro UIdigi) atd. Jak se ale to písmeno na hvězdičce objeví? Jednoduše. Na místo znaku \ , použijeme ono písmeno. Nebo lze použít číslo. Hodnoty overlays mohou být 09 nebo AZ. Takže formát se souřadnicemi může vypadat takto:

5041.75NS01501.01E#

Je zde použito overlay S a znaku #. Na mapě se nám zobrazí ikona hvězdy pro DIGI, překrytá písmenem S. ( značí digi WIDEn-N + podpora SSn-N)

Praktické využití overlays přiblížím na příkladech:

Speciální vozidla: symbol k
/k = truck
\k = SUV
4k = 4×4
Ak = ATV (všechna terénní vozidla)

nebo

Náklaďák: symbol u
/u = Truck – náklaďák (18 kolový)
Gu = Gas – plyn
Tu = Tanker – cisterna
Cu = Chlorine Tanker – cisterna s chlorem
Hu = nebezpečný


Podrobnější informace jsou zde:
http://www.aprs.org/aprs11/symbols-new.txt
http://www.aprs.org/symbols/symbolsX.txt

Poznámka: Tabulky symbolů se průběžně mění, je třeba updatovat své klientské aprs programy.


(Původní znění – Pavel OK1TEB)