Stratocaching – Debriefing

Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli ať při přípravě této akce, při stacionárním příjmu či fyzickým dohledáváním. Nebudu raději jmenovat, nerad bych se někoho dotkl tím že bych ho opomněl. Každopádně akce vzbudila velký ohlas a odhaduji, že se do ní zapojilo více než 50 lidí, včetně mezinárodní účasti (hoši z OM – http://stsproject.net/). Doufám, že to byla zábava a nejsou zklamaní. Byl jsem velmi mile překvapen i účastí mnoha “neamatérů” tedy nekoncesionářů, kteří se zajímají o příjem a mnoho z nich má vynikající vědomosti a vybavení.

Jak jsem již psal, vše bylo připravováno ve veliké časové tísni, pročež nebylo možné provést testy, které jsem požadoval, což se nám vymstilo. Kamera, nebo switch v Dropionu generoval rušení, které degradovalo příjem GPS. Díky tomu Seed2 neměl fix a data o poloze byla dostupná pouze z APRS a Seed1. Nastalo velmi těžké rozhodování, zda-li přeložit start a začít tento problém řešit, nebo pokračovat. Vzhledem k tomu, že bylo přihlášeno přes 11 000 lidí, na startu jich bylo dalších 200, šli jsme do toho. Kdyby si někdo všiml, že mám více šedivých vousů, toto je příčina.

APRS jelo po celou dobu bez problémů, překročili jsme zamýšlených 30km
(30722m)
Seed1 statečně bojoval o život až do zpětného prostupu tropopauzou. Vyhřátá baterie ze země udržela směrem vzhůru napětí 1.1V při teplotě TX modulu okolo -36C, ale cesta dolů již byla na její síly. Ve 14km, v okolní teplotě cca -65C měl vysílač teplotu -42C a napětí kleslo pod 0,88V s čímž se s námi Seed1 rozloučil. Uvnitř Dropionu bylo krásných -22C díky vytápění jinou technikou (která zase rušila GPS) přočež APRS žilo po celou dobu letu. Velmi zajímavé bylo sledovat signál Seedů a jejich trmolo signál při cestě dolů. Cesta nahoru byla s anténou ve vertikální polarizaci, směr dolů byl horizontální s velmi rychlou rotací. dipólové antény.

Velký obdiv má také Marin Blaho, který udělal SW, jenž bral data z trackerů a připravil HW (SPID rotátor), díky němuž bylo možné téměř po celou dobu letu sledovat 1.2m parabolou Dropion. Bez toho by nebylo možné vzhledem k malému vyzařovacímu úhlu paraboly zajistit téměř po celou dobu letu live stream na 13cm.

Přibližně v 2000m byl navázán i vizuální kontakt APRS nám dávalo směr letu a nastal ten prvý lov. Obcí Cerhovice jelo různými ulicemi několik aut, které se sjely během jedné minuty na stejném místě. Ideální stav, o kterém jsem psal, t.j.,že se podaří Dropion chytit do náručí nenastal, nicméně první dvě vozidla byla na místě cca 15s po dopadu.

Požadavek, který byl při prvním kontaktu s organizátory akce t.j. sledovat, najít a zachránit obsah Dropionu, kde byly uloženy SD karty s HD záznamem z několika kamer byl splněn, zároveň se podařilo udělat zábavu pro mnoho amatérů a alespoň trochu prezentovat naše hobby u mezi laickou veřejností.

Ještě jednou dík všem!

Zde je pár obrázků, ze zajímavých fází letu.

A několik videí:
Start – Praha Libuše
Uvolnění nákladu ve 30km
Přistání