TM-D710 – Tipy & Triky

Kenwood TM-D710 – Tipy & Triky

  • UHF/VHF AIP (menu TX/RX položka 103 (VHF) 104 (UHF)
    Pokud tuto funkci vypnete (OFF), vyrazně se zlepší citlivost. Nevýhoda je větší náchylnost na rušení či zahlcení silnými signály. Proto je tuto funkci vhodné mít vypnutou při mobilním provozu a zapnout ji pouze v případě používání TRX na exponovaném místě v případě, že jsou poblíž zdroje silného signálu. (BTS UFON, CDMA)  Pakliže je tato funkce ON, dojde ke snížení zisku vstupního obvodu, což zvýší odolnost vůči intermodulačním produktům, bohužel však na úkor snížení citlivosti. 
  • S-Meter Squelch (menu TX/RX položka 105)
    Pokud je tato funkce zapnuta, zobrazí se na displeji stupnice S metru. Co je ale důležité, změní se také způsob, jakým se otevírá squelch. Je-li S-Meter Squelch zapnutý (ON), squelch se otevírá na základě úrovně signálu, tzn. mám-li nastaven squelch na hodnotě 2S, otevře se až když síla signálu překročí tuto hodnotu. Je-li však tato funkce vypnuta (OFF), je způsob otevírání SQL prováděn standardní metodou, to jest vyhodnocováním šumového spektra z diskriminátoru. Tato metoda je mnohem lepší pro spolehlivou funkci SQL v případě slabých signálů. Nastavení na ON je užitečné např. v případě, že na jednom kmitočtu slyšíme dva převaděče a i plné utažení normálního SQL nám neumožní ten slabý eliminovat.