Workshop IZS&HAM 2009

Workshop IZS&HAM

Dne 31.10.2009 proběhlo úvodní setkání zájemců o projekt spolupráce radioamatérů a složek Integrovaného Záchranného systému.

Úvodem bylo seznámení s funkcí a strukturou IZS, stavem komunikačních prostředků a způsobem práce jednotlivých složek. Byla uskutečněna návštěva krajského operačního střediska (KOPIS) včetně podrobného praktického seznámení s prací a fungováním jednotlivých pracovišť (od přijmutí hovoru na lince 112, přes založení události, ukázku GIS až po vyslání jednotek k zásahu). Cílem tohoto setkání bylo zejména otevřít otázku možné spolupráce, zvážit možnosti radioamatérů a zejména najít oblasti, kde by byl největší přínos amatérské aktivity pro profesionální složky IZS. Diskuse se věnovala zejména těmto bodům:

 • Typy událostí jak z hlediska druhu, tak z hlediska topologického rozsahu
 • hledání průniku možností radioamatérů a potřeb složek IZS
 • legislativní otázky
 • lidské zdroje
 • rozdělení projektu do postupných fází, požadavky na HW, SW, vývojové práce financování
 • diskuze o právním formátu tohoto uskupení
 • diskuze o měřených veličinách, přicházejících do úvahy pro použití složkami IZS, především však HZS

Jelikož v podstatě šlo o informační smršť, nebylo ani účelem dělat nějaké závěry, spíše po usazení prachu začít tyto informace zpracovávat a přetvářet je do konkrétních bodů. Po zvažování všech pro a proti se dospělo k dohodě, že se tomuto projektu vyhradí neveřejná část WEBu, do které se budou moci zaregistrovat všichni, kteří se na tom budou chtít podílet a přiložit ruku k dílu.

Závěrem lze konstatovat že:

 1. Jsou situace kdy radioamatéři a zejména APRS může pomoci při akcích IZS nezastupitelným způsobem
 2. Integrace radioamatérů do IZS je právně možná
 3. Definování nutných podmínek bez kterých nemá smysl v projektu pokračovat
  1. Je nutné zajistit v každém kraji min. 2 – 3 amatéry, kteří by se tomuto projektu aktivně věnovali z výkonného hlediska (práce přímo u zásahů)
  2. je nutný vývoj HW a FW (čidla pro měření požadovaných veličin, v první fázi: teplota, výška hladiny, další meteorologické údaje)
  3. Vývoj SW či konfigurace stávajícího – APRS+SA? (pri překročení limitů, oznámit….)
   1. Pro "fázi dvě"  vytvořit  interface mezi APRS a GIS
 4. Je nutné vytvořit právní rámec tohoto sdružení  – výběr je ze tří variant – dořeší se v sekci věnované této problematice
 5. Existuje reálná možnost na čerpání dotací, které by pokryly náklady na provoz a vývoj – pilotní projekt, než předvedeme alespoň elementární funkčnost bude muset být hrazena z vlastních prostředků či sponzorsky