Aktualizace stránek (původních)

Na základě proběhnuvší diskuse a hlasování jsem upravil stránku ohledně obecných doporučení. (odkaz v horní liště) APRS bohužel (nebo bohudík?) nabízí velikou volnost má to však i svá úskalí. Při pohledu na okolní státy lze viděti, že je jak v používání SSID, tak vysílání objektů, nastavení cest, četnosti majáků celkem slušný bodrel. Část vznikla historickými souvislostmi, část z neznalosti či nedomyšlením důsledků toho kterého nastavní. Díky tomu, že APRS v OK právě nabírá dech máme jedinečnou příležitost tento vývoj provádět koordionovaně, což bude přínosem pro přehlednost, systémovost a další společný rozvoj.