SSID

Doporučovaná SSID pro APRS stanice v ČR

 

Toto doporučení vychází ze snahy se co nejméně odchýlit od CAVTAT, najít průnik s okolními státy a zároveň SSID přiřadit tak, aby to měla logiku a smysl pro současné, ale i budoucí využití s ohledem na specifika topologie APRS ve střední Evropě. Záměrně je vybráno jen několik SSID a to ta, kde je průnik největší a hrozí nejméně rozporů, použití ostatních SSID bude upřesněno jakmile vznikne potřeba rozlišení dalšího specifického druhu zařízení.

 


 

Stanice s "živým"operátorem schopným oboustranně komunikovat

-0 Obsluhovaná stanice – bez SSID (SSID-0)
Pakliže chceme poslat MSG, je s psaním nejméně práce (kdo psal MSG z D-7, VX-8, D700 nebo D710 ví o čem mluvím, ušetří se 5 kliknutí) a zároveň nám to jednoznačně na první pohled vypíchne stanice, kterým má smysl zkoušet posílat MSG,  u kterých můžeme očekávat odpověď případně pomoc či jakoukoli reakci, nezávisle na tom, zda sedí doma u UI-View , jedou v autě nebo se procházejí po lese.. Pro další oddělení, zda jde o vozidlo, pěšáka, nebo domácí UI-VIEW použijeme rozlišení symbolem.


 

DIGIpeatery a IGATE

-1 DIGIpeater (preferováno pro digi s Igate)

-2 DIGIpeater (preferováno pro obyčejné digi)

-3 DIGIpeater (záložní ssid pro případ využití -1 i -2)

Všechna tato SSID jsou dle CAVTAT určena pro DIGI. Je prospěšné vidět na první pohled zda jde o prostou DIGI (-2) nebo zda jde o DIGI s Igate (-1). I-GATE obvykle pracuje jako DIGI. Proto např. APRS4R s propojením do internetu (ať jednosměrně, nebo obousměrně) by měl mít -1, OT2m, UIDIGI a vše co funguje jako prostá DIGI a to ať WIDE, nebo FILL-IN pak jako -2 Rozlišení mezi FILL-IN a WIDE se provede pomocí overlay. -3 pak bude SSID pro nadšence, kteří budou pod jednou CALL provozovat více DIGI a -1 (nebo -2) bude obsazená. DIGI tedy budou mít SSID za sebou jdoucí … (-1,-2,-3)


 

WX-stanice

-4 terciální WX stanice

-5 sekundární WX stanice

-6 primární WX stanice

Bude-li mít jedna CALL jednu WX stanici, bude -6 (-6 kvůli tomu, že v OE WX stanice hojně používají a z hlediska CAVTAT08 lze WX zařadit do "specal station") -4 a -5 pak pro případ, že bude jedna CALL provozovat více WX stanic. (tím docílíme toho, že máme WX stanice krásně za sebou pohromadě. (-4,-5,-6)


 

Stanice v pohybu

7 pohyblivé stanice nestandardního charakteru, ruční stanice

 (padák, letadlo, kolo, vlak, loď, ponorka, kočárek, vzducholoď a.j.) , t.j. pokud se lépe nehodí -0 nebo -9

 
-8 DPRS stanice – D-star zařízení posílající GPS-A (DV-A) data, případně jako druhá mobilní stanice

bez možnosti obousměrné komunikace (sekundární pro SSID -9)

 
-9 neobsluhovaná standardní mobilní stanice (auto, autobus, náklaďák…)

(tracker) mobilní stanice, která nechce nebo nemůže komunikovat oboustranně tudíž od takovéto stanice nemůžeme očekávat žádnou reakci (odpověď na MSG či jakoukoli pomoc)


 

Stanice bez rádia

-10 stanice komunikujicí pouze pres internet (TCP/IP)

servery, PDA a Smatphone aplikace, připojení pouze přes internet via NTB, telefon, atp.


 

Emergency 

-13 vyhrazeno pro mimořádné nouzové události pro běžný provoz zásadně nebudeme používat
Toto SSID (-13 už asociuje nějakou negativní věc) by bylo vhodné, abychom ho zatím úplně vyčlenili pro budoucí použití (např. v případě živelných pohrom pro stanice podílející se na záchranných pracích) Je možné, že pro tyto SSID budou vytvořeny výjimky při routování, případně že budou vytvořeny filtry aby bylo možné oddělit "záchranný provoz" od běžného.


 

Ostatní

-15 pro testovací účely – testovací digi, portable stanice aj.