Označování APRS digi

Správné označování APRS DIGI

 

Základem pro označování APRS digi je zvolený symbol, který jednoznačně při pohledu na stanici řekne uživateli, že se jedná o DIGI.
Symbol, který
DIGI využívají je obrázek jakési hvězdy: . V nastavení je potom tento symbol prezentován znaky / #.

 

Druhým, na první pohled viditelným, označením DIGI je použití správného SSID.
Pro DIGI rozeznáváme SSID -1 (digi vč. igate), -2 (digi), -3 (sekundární DIGI). Výjmečně se pro testovací účely dá použít SSID -15.
Pomocí SSID je následně tedy jednoduše vidět, zda DIGI je jen klasickou stanicí opakující okolní provoz. Nebo stanicí opakující okolní provoz a navíc stanicí přopojenou do internetu a tvořící tak internetovou bránu, tedy tzv. "I-GATE".

 

Dalším rozlišovacím znakem pro DIGI je tzv. overlay, který dále rozlišuje, jako co je DIGI nastavena, viz tabulka níže.
Pro overlay se potom využívá z tabulky symbolů jiný symbol, který se skládá ze znaků \ #.
Tento symbol potom vypadá takto: 

Avšak zpětné lomítko se v případě overlay mění za požadovaný znak, tedy písmena L, S, nebo číslo 1 atd. (viz. níže). Tzn. symbol pak bude složen např. takto: S #.

Kdysi používané overlay byly např. "D" pro digi s Digi_Nedem, "U" pro digi s UIdigi, W pro digi WIDE, R pro digi RELAY. Bylo zvykem označovat zařízení, nebo chceteli systém, na kterém digi běží. To je ale nyní již překonáno a navrženy jsou overlay taková, která rozliší nastavení a chování digi (upraveno pro použití v ČR):

 

# Využití Text majáku Popis
       
L – pro WIDE digi
"W3…" Doporučeno W3 (WIDE3-3). CZn-N není podporováno
pro WIDE digi, opakující do WIDE3-3, bez podpory opakování CZn-N

       
S – pro WIDE digi s podporou "národního" systému CZn-N
"W3, CZn-N…" Doporučeno W3 (WIDE3-3). Podporuje CZn-N
pro WIDE digi, opakující do WIDE3-3, včetně podpory "národního" systému CZn-N
       
1 – pro FILL-IN DIGI "W1…" Pouze pro FILL-IN WIDE1-1 digi
pro digi, které opakují pouze WIDE1-1, tzv. fill-in (vykrývací) digi
       
A – pro "Alt-Input" digi "W3, CZn-N…" Digi poslouchající na alternativní frekvenci – více zde
       
X – pro eXperimentální účely   Testovací provoz DIGI apod.
       

Poznámka: V praxi se tedy nejčastěji pro naše využití v ČR využije overlay: L, S, 1, popř. X

 

V předcházející tabulce je také vidět doporučené označení DIGI v textu majáku.

WIDE digi bez podpory CZn-N by měli na začátku textu (hned za PHG kódem) obsahovat popis nastavení pravidel opakování WIDEn-N. Zpravidla W3 pro WIDE3-3, nebo W2 pro WIDE2-2.

WIDE digi s podporou CZn-N by měli na začátku textu (hned za PHG kódem) obsahovat popis nastaveni pravidel jak pro opakování WIDEn-N, tak i CZn-N.

Další obsah "beacon comment", tedy text majáku, by měla být krátká a výstižná informace týkající se digi, případně její ovládání jako v případě Digi_nedu – klíčové slovo pro vyvolání dalších příkazů a možností. Důraz by měl být kladen na co nejkratší text (větší průchodnost majáku RF cestou). Tzn. např. názvy QTH mohou být zkracovány, mezery nebo zbytečné znaky mezi slovy by měli být omezeny na minimum, např. čárky mezi slovy nejsou nutné, naopak prodlužují délku majáku.

 

Příklad celého řetězce včetně PHG:

PHG1111>W3,CZn-N,igate Hlinsko CityInfo use:LIST ASL:1000m

Základní informace:
PHG1111 – PHG kód zahrnující informace o výkonu, efektivní výšce a zisku antény, a vyzařovací charakteristice
W3,CZn-N,igate – WIDE digi, podporující opakování max. WIDE3-3 a až CZ7-7. U Fill-in digi bude pouze W1, tedy opakovaní jen WIDE1-1 (1. hop digi). Plus zmínka o tom že digi je zároveň igate.
QTH – stručně QTH digi, např. Liberec, Praha-Strahov, Zdar nS, SuchyVrch, apod.

Další informace:
CityInfo – tento text říká návštěvníkovi, že digi obsahuje informace o městě, např. kde se nachazí policie, čerpaci stanice, restaurace a podobné informace, které zadá sysop digi (v současné době tyto informace umožňuje vysílat digi_ned a UI-View)
use:LIST klíčové slovo, kterým se zasláním pomocí MSG vyvolá seznam příkazů dostupných v digi (digi_ned)
ASL:1000m – pokud se jedná o digi, umístěnou na významné vysoké kótě, může být informace o nadmořské výšce digi důležitá
 

 

Nakonec ještě srovnávací tabulka starého označovaní pomocí overlay a nového včetně potřebných změn na nový systém:

R

for RELAY only digis <== OBSOLETE. MYALIAS should be WIDE1-1 now
R jen pro RELAY digi <== Nyní NEPLATNÉ. Místo RELAY se nyní používá jen WIDE1-1 tedy "1"
     
W for WIDE or R,W digis <== OBSOLETE. Should be WIDE1-1 only
W pro WIDE nebo R,W digi <== Nyní NEPLATNÉ. Místo WIDE se nyní používá jen WIDE1-1 tedy "1"
     
T for PacComm TRACE digis <== should be changed to "P"
T pro PacComm TRACE digi <== nyní změněno na "P"
     
F for old KPC ver 8.2 <== should be updated to Newn-N as an "S"
F pro staré KPC ver 8.2 <== mělo by být aktualizováno na Newn-N jako "S"
     
U for UIdigi Should use "S" (or "L") when updated to New n-N
U pro UIdigi Mělo by se použít "S" (nebo "L") při aktualizaci na New n-N
     
D for DIGI_NED Should use "S" (or "L") when updated to New n-N
D pro DIGI_NED Mělo by se použít "S" (nebo "L") při aktualizaci na New n-N