SPA

alt

SPA – stupně povodňové aktivity

 

Do APRS sítě se přenašejí informace o všech stupních povodňové aktivity. Data jdou přebírána z CHMÚ a na APRS jsou perzentované pouze v okamžiku, kdy jsou jednotlivé stupně aktivní.


Zobrazení je provedeno symbolem s číslem, který odráží danou hodnotu SPA: 

“1” = stupeň povodňové aktivity 1 = bdělost 

“2” = stupeň povodňové aktivity 2 = pohotovost 

“3” = stupeň povodňové aktivity 3 = ohrožení

při SPA3 a zárověň překročení průtoku větším než Q10, Q50, Q100 (N-letá voda) se vysíla ikona “záplava” a komenář obsahuje informaci o N-leté vodě – novika!

 

Na mapě to vypadá takto:

alt

 

 

 

Struktura dat v objektu je následující:

Labe Decin 13hod: SPA1 setrvaly stav 410cm 817m3/s limit:400/490/560cm

Labe Decin: Označení toku a názvu stanice

13hod = čas hlášení v místním čase

SPA1 = stupeň povodňové aktivity 1 t.j. bdělost

setrvaly stav = informace o změně od posleního hlášení (rychle klesá, klesá, setrvalý stav, stoupá, rychle soupá

410cm = výška hladiny

817m3/s  = průtok

limit:400/490/560cm = limity pro vyhlášení SPA1, SPA2, SPA3 a jednotky (někdy výška jindy průtok)

 

Detail objektu:

alt

 

Zobrazení na Geosatu přímo v autě:

alt

 

(Systém vytvořil a provozuje OK1COM)