HW/SW a další

Články v této sekci se budou snažit popisovat dostupný hardware a software, který přímo i nepřímo souvisí s provozem APRS.