Obecná doporučení

Doporučené nastavení v APRS

Univerzální předpis pro nastavení parametrů cest APRS programů v podstatě není možný. V této rubrice naleznete elementární pravidla, které je nutné dodržovat, abychom APRS udrželi v konzistetní podobě a zabránili negativním jevům, které mohou fungování celého systému ovlivnit. Tato pravidla vznikla jako kompilát na základě doporučení tvůrce APRS Boba W4APR, IARU, přijatých zvyklostí okolních států a obecné shody Sysopů a uživatelů APRS v OK s přihlednutím na specifika našeho regionu. Jelikož je APRS v neustálém vývoji, jedná se o "živý" dokument, který podléhá průběžným změnám a doplňkům.