Interval vysílání

Nastavení četnosti vysílání majáků a cesty (PATH)

 

1. Pevná stanice

 • path: WIDE2-2
 • interval majáku: 20-30 min
 • SSID: SSID -0 (bez SSID) (je-li obsluhovaná) ostatní viz. kapitola SSID

Základní otázkou je, zda pevná stanice slyší alespoň jeden WIDE digi (WIDE digi = digipeater na vysokém kopci, který obsluhuje velmi velké území). Jestliže tomu tak je, pak je doporučené nastavení. WIDE2-2. Vzhledem k současnému stavu APRS v OK je toto dostatečná hodnota, abychom "doskákali" na nejbližší iGATE a tím pádem např. do http://aprs.fi, či byli viděni po celé OK. Interval vysílání majáku nastavte na 30 min.

 

2. Mobilní stanice

 • path: WIDE1-1,WIDE2-2
 • interval majáku: 1 min (nebo smart beacon, přes 120km/h minimálně 30s, pod 50km/h 2 min.)
 • SSID: SSID -0 (bez SSID) (je-li obsluhovaná) -9 jedna-li se o tracker, ostatní viz. kapitola SSID

Mobilní stanice bude mít nastavení WIDE1-1,WIDE2-2 využije se tudíž jakýkoli digi, který je v doslechu. Jestli budete mít pocit, že je to málo, koukněte na tento obrázek, podívejte se na mapu OK s jejími DIGI… Pkliže stále nebudete přesvědčeni, doporučuji velmi pěkné povídání ohledně trasování od WA8LMF

Jistě Vás napadne otázka, proč se upustilo od dřívějších způsobů trasování. (RELAY, TRASE…) Postupem času, jak se APRS vyvíjelo a zahušťovalo, začalo docházet k přetížení díky duplicitním rámcům. Hledala se proto optimánlí metoda jak zajistit možnost trasování a zatoveň docílit co nejmenším duplicitám. V současné době existuje několik možných řešení, každé má své výhody a nevýhody. Vzhledem k naší poloze a k výše uvedeným faktům by bylo dobré se držet doporučrní Common Standards for APRS™ within IARU, Region 1. tohoto dokumentu.

Minimální hodnoty četnosti výsílání majáku u mobilních stanic pracujících s cestou WIDE1-1,WIDE2-2 by měly být následující:

 • 1 min za jízdy, 20 min u stojícího vozidla

Umí-li Vaše stanice SMART BEACON, pak např.:

 1. 30s při rychlostech nad 120 km/h
 2. 1 min. při rychlostech 20-120 km/h
 3. 2 min pod 20 km/h
 4. Vyslat beacon mimo interval při změnně úhlu o 120 stupňů (ne však častěji než 1x za 30s)

 

3. Meteostnice

 • path: WIDE2-2
 • interval majáku: 10-20 min
 • SSID: SSID -6 (druhá a třetí -5, resp. -4) ostatní viz. kapitola SSID

Pro meteostanice platí nastavení stejné jako pro pevnou stnici, interval majáku 15 min Lze využít proportional path a tomu pak přizpůsobit časy. Prakticky by toto nastavní pak pohlo vypadat následovně:

 • WIDE1-1 – beacon 5 min
 • WIDE2-2 – beacon 15 min
 • WIDE3-3 – beacon 30 min

 

Když nevím kudy na to?

Jestliže si nejste přesně jisti, jakou konfiguraci nastavit, kontaktujte některého sysopa ve vašem okolí, ten Vám jistě poradí optimální nastavení. Pamatujte, že čím dál dojde Váš rámec, tím dál může také být Vaše ostuda v případě chybné konfigurace. Je potřeba mít na paměti, že díky principu APRS může velmi lehce nastat situace, kdy Vaše majáky, budou-li agresivně nastaveny, ve vaší oblasti (je slyšet např. jen jedna DIGI)nebudou způsobovat žádný problém, ale o 150km dále díky nim dojde k totálnímu kolapsu.