AX25 a soundmodem

Tento článek volně navazuje na téma Zipslack. Je jakýmsi vodítkem k instalaci soundmodemu v minidistribuci Zipslack, neboť vše závisí na podpoře a funkčnosti použité zvukové karty v linuxu. Nicméně by teoreticky problém být neměl. U mě to byla zvuková karta Sound Blaster Creative 16 na ISA slotu a žádný problém se nevyskytl. Počítač mi běží na Pentium I 200 MHz MMX, 128 MB RAM.

Takže, jsou nainstalovány balíky ax25_tools, ax25_apps a libax25. To je základ. Upravíme soubor /etc/ax25/axports kde musíme nadefinovat vlastnosti modemu:

sm0 OK1XYZ-15 1200 255 2 144.800 MHz

Dále je třeba nainstalovat balíky:

audiofile-0.2……..
alsa-driver-1.0….
alsa-lib-1.0………
alsa-utils-1.0……
soundmodem-0.9……

Nyní je třeba zprovoznit zvukovou kartu v systému.

1. spustit příkaz alsaconf – ten nám vyhledá zvukovku, nainstaluje driver

2. spustit příkaz alsamixer – ten nám pomůže nastavit hodnoty vstupu (mic) a výstupu (repro), většinou zapnout capture na MIC

3. spustit příkaz alsactl store – ten nám uloží nastavené hodnoty vstupu a výstupu

Nezapomeneme natáhnout moduly:

modprobe ax25

modprobe mkiss

Protože v Zipslacku není nainstalované grafické rozhraní, nelze spustit soundmodemcofig. Konfigurační soubor je tedy nutné získat jinde a případně si ho zeditovat ručně. Zde je soundmodem.conf pro AFSK, 1k2, txd 220, klíčování TRX na com1 (dev/ttyS0).

/etc/ax25/soundmodem.conf

Je třeba upravit značku v hwaddr="OK1XYZ-15" pochopitelně za vlastní. Lze editovat i ostatní hodnoty jako txdelay atd..

Pak stačí již spustit: sh /etc/rc.d/rc.soundmodem start .

Pokud není žádné chybové hlášení, funguje. Předpokladem je kvalitní NF signál z transcieveru a přivést ho na ten správný vstup zvukové karty, tedy MIC. Výstup REPRO přivedeme na vstup MIC transcieveru. PTT přivedeme na com1 či jiný, jak potřebujeme.

Oživení:

Oživuji tak, že zapnu TRX, naladím na 144.800 MHz a pokud jsou slyšet paketové signály v dobré kvalitě, připojím ke zvukovce. V alsamixeru dám úroveň mic na nula a pomalu, postupně přidávám zesílení. V dalším terminálovém okně mám spuštěn příkaz listen, kde čekám, až se začnou objevovat přijímané ax25 rámce.

Při oživování TX rámců je dobré mít druhou stanici na poslech. Výstup z repra nastavím na nulu. Pro aktivaci odeslání rámce spustím například příkaz call. Jakmile uslyším v příposlechovém TRXu signál, je hotovo.

Poznámka: V klasických linuxových desktopových distribucích je možno nastavit zvukovou kartu pomocí grafických utilit v soundmodemconfigu, je to příjemnější a rychlejší.