GPS WX SMT-160 a AX.25 LCD modul

Rozhraní: COM port (4800/9600 8N1)
Obslužný SW:
Procesor: PIC 16F628 (cena v GM srpen 2004 cca 80,- )
Snímané veličiny/Čidla: Výstup z
PIC WX full či GPS NMEA 183 ver. 2.0 a/nebo Teplota SMT 160-30 či AX.25 rámce z NF out TRXů

Spojuje funkce SW pro GPS/SMT LCD dekodér a WX LCD modulu

 Schéma:


Schéma ve vyšším rozlišení

 

Osazovací plán:

 

Funkce ovládacích prvků:

prvek funkce
trimr R1 kontrast LCD
Přepínač S1 podsvětlení LCD
Tlačítko S2 vícefunkční
Tlačítko S3 vícefunkční
Svorka X2-1 +5V
Svorka X2-2 SMT-160
Svorka X3-1 NF z TRX
Svorka X3-2 GND

 

Předloha desky plošných spojů:

Eagle 4.03 (zobrazená bitmapa není v měřítku, správné rozměry jsou 85x54mm)

 

Fotografie hotového GPS-SMT-AX-WX LCD modulu:

 

Takto vypadá trasování GPS a SMT na LCD 4×20:

A takto trasování AX.25 na LCD 4×20:

 

 

 

Seznam použitých součástek

 

 

Díl      Hodnota

C1 15p
C2 15p
C3 100n
C4 100n
C5 100n
C6 100n
C7 33u
C8 100n
C9 47n
C10 39p
D1 LED3MM
IC1 PIC16F628/xxP
IC2 7805
IC3 MX614
JP1-JP4 Jumper zasuvka 16pin
Q1 3.579MHz
R1 25K trimr
R2 1K0
R3 10K
R4 330
R5 10K
R6 10K
R7 10K
R8 10K
R9 100K
R10 100K
R11 10K
R12 100K
S1 prepinac P121 (s aretací)
S2 tlacitko
S3 tlacitko
X1 W237-02P (šroubovací svorkovnička 2póly/5mm)
X2 W237-02P (šroubovací svorkovnička 2póly/5mm)
X3 W237-02P (šroubovací svorkovnička 2póly/5mm)
X4 M09H (Canon 9 samec do pl. spoje)
LCD LCD (podsvícený) 2×16 znaků s řadičem HD77480Napájení

V případě napájení stabilizovanými 5V se IC2 (stabilizátor) nahradí drátovým spojem.
Jinak je napájecí napětí v rozsahu 7-20V.


Zdrojový kód programu PIC

GPS-SMT-AX-WX-track.zip (formát pro Microchip assembler)
08.02.2005 verze 2.0 podporuje LCD 2×16 i 4×20.

HEX přeložený program

pro PIC 16F628 a 3.579MHz krystal


Popis zapojení

 

GPS-SMT-AX-WX-LCD modul slouží k zobrazení dat nasnímaných PIC WX full meteostaničkou nebo NMEA dat z GPS přijímače nebo teploty z přímo připojeného čidla SMT-160 nebo AX.25 rámců. K meteostaničce či GPS se připojuje přímým kabelem RS-232, nebo prostým propojením pinů 5 a 2 meteostaničky či GPS a GPS-SMT-AX-WX-LCD modulu.

Příjem dat signalizuje LED dioda, která vždy blikne během příjmu dat (správného formátu) z meteostaničky. Taktéž blikne po zapnutí. V případě, že po zapnutí zůstane svítit trvale, nerozběhl se program v procesoru nebo se nehlásí LCD display (neodpovídá na inicializaci).

Modul v režimu GPS+SMT (implicitní režim) zobrazuje data z GPS přijímače a SMT (je-li připojeno) shodně jako GPS / SMT LCD modul.

Modul v režimu WX zobrazuje aktuální teplotu, tlak a vlhkost, dále minimální a maximální dosaženou teplotu (od posledního resetu minima a maxima teploty tlačítky S2 a S3). Údaje se aktualizují vždy po přijetí dat z meteostaničky. Shodně jako WX LCD modul.

Přepínání mezi režimy GPS+SMT a WX se děje automaticky dle přijatých dat na RS-232 vstupu. Nebo lze přepnutí vyvolat tlačítky S1, S2.

V režimu AX.25 dekodéru zobrazuje na LCD část AX.25 rámce (source call,Info field). Na RS-232 výstup posílá kompletních prvních 190 bytů z AX.25 rámce.

Pro všechny režimy lze tlačítky zvolit rychlost RS-232 4k8 nebo 9k6. Zvolená rychlost platí vždy pro oba směry RS-232.

Pokud nebudete využívat funkci AX.25 dekodéru, nemusíte osazovat modem FX-614 a odpory/kondenzátory nutné pro jeho činnost.
Taktéž je možné tento firmware nahrát do PIC 16F628 v zapojení na
desce pro WX LCD. V tomto případě je nutné buďto vyměnit krystal 4MHz za 3.579MHz nebo v přeložit firmware s konstantami pro 4MHZ krystal (jsou ve zdrojovém kódu zakomentovány). Doporučoval bych též doplnit původní zapojení desky pro WX LCD o 100K rezistor mezi pin 1 a GND (pro spolehlivou detekci připjení SMT čidla). S tímto firmware bude na původní desce fungovat vše mimo dekodéru AX.25 rámců (modem FX-614 na původní desce chybí).

Verze 2.0 umí nejen LCD 2×16, ale i LCD 4×20. Typ LCD se nastavuje v EEPROM na adrese 07h. Znak ‘4’ = 4×20, znak ‘2’ = 2×16.


Podrobné informace o funkci a ovládání modulu najdete na začátku souboru zdrojového kódu.


Konfigurace

Pro stažení obsahu EEPROM do souboru a jeho nahrání zpět doporučuji používat pro Windows program Piceerw plná instalace 1.4MB; pouze exe,vyžaduje ocx knihovny (36kB)).


Kontakt: případné dotazy směrujte na: Tomáš OK1VCF

Tomáš OK1VCF