Grafy všech digi

Na adrese http://ok1mgj.spravce.info/apgraf je zpracován systém zobrazení RX grafů všech aktivních digi v OK/OM. Původní myšlenka Milana OK1MX má nyní (snad) dlouhodobě funkční podobu, grafy se průběžně aktualizují.