Konfigurace Digi_Ned pro Fill-in digi

Doporučená konfigurace Digi_Ned pro Fill-in digi
(s podporou WIDE1-1 a CZ1-1)

 

DR OMs,

po zveřejnění DIGI_NED WIDE INI File ukládám zde vzor INI souboru pro FILL-IN Digi.

V návaznosti na zavedení NEW PARADIGM do APRS digipeatingu, kdy došlo ke zrušení Alias Call RELAY, TRACE, WIDE, TRACEn-N a netrasovatelného WIDEn-N, došlo i na změnu původního názvu RELAY digi na FILL-IN digi. Samozřejmě s úplnou změnou všech funkcí tohoto "malého" doplňkového digi.

FILL-IN digi tedy plně nahrazuje dříve používané (do roku 2005) D_RELAY digi.

D_RELAY.INI se používalo do roku 2005 a do verze DIGI_NEDu 0.3.4. Pro verze DIGI_NEDu od 0.3.5, resp. 0.3.9 (2007) nahradil soubor D_RELAY.INI soubr FILL-IN.INI. (Z praktických důvodů s názvem souboru: DIGI_NED.INI)

Je samozřejmě zapracována i funkce SC (State Code digipeating).

Aby byla zachována plná kompatibilita a spolehlivost pro posílání msg a bylo zajištěno zejména spolehlivé doručení ACK k odesílateli, je nutné po úplném přechodu na State Code digipeating provést SOUČASNĚ !, následně uvedené, dvě změny a to jak u WIDEn-N digi, tak i u FILL-IN digi.

Pozn. Zachování všech WIDEx-y, tak jak je uvedeno ve vzorech je velmi podstatné.
V případě potřeby je možné nahradit CZ2-2 aliasem CZ3-3, osobně ale nedoporučuji.

VZOR DIGI_NED.INI pro FILL-IN digi:

 


; Digi_Ned v.0.3.9 FILL-IN DIGI 17OCT09
;
version: 2
;
digi_call: OK1DWW-2
digi_owner: OK1RQ
digi_dest: APND13
;
enable_exit: 1
;
beacon: 30 all DIGI_DEST,WIDE2-1,CZ2-2
digibcon.ini
;
send: 10 all ID
digi_id.ini
;
digipeat: all DIGI_CALL all
;
digifirst: all WIDE1-1 all
;
digifirst: all CZ7-7 all swap DIGI_CALL,CZ7-6
digifirst: all CZ6-6 all swap DIGI_CALL,CZ6-5
digifirst: all CZ5-5 all swap DIGI_CALL,CZ5-4
digifirst: all CZ4-4 all swap DIGI_CALL,CZ4-3
digifirst: all CZ3-3 all swap DIGI_CALL,CZ3-2
digifirst: all CZ2-2 all swap DIGI_CALL,CZ2-1
digipeat: all CZ1-1 all swap CZ1
;
digito: all AP*-0 all 0 add DIGI_CALL
;
preempt: all DIGI_CALL
preempt: all TRACE*
preempt: all WIDE7*
preempt: all WIDE6*
preempt: all WIDE5*
preempt: all WIDE4*
; preempt: all CZ!*
;
preempt_never_keep: *
;
size_heard_list: 160
size_heard_show: 32
;
keep_time: 240
short_keep_time: 10
data_prefix: :?~
;
message_file: digi_ned.mes
;
message_keep_time: 300
;
message_path: all WIDE2-1
max_msg_hops: 1
;
digi_pos_file: digibcon.ini
dx_times: all,24,1
dx_metric: km
dx_level: all 200-2000 1
dx_path: all DX,WIDE2-1
dx_portname: 1 144800.0
;
block: N0CALL,NOCALL,MYCALL,TEST
msg_block: N0CALL,NOCALL,MYCALL,TEST
;
kenwood_mode: 1
opentrac_enable: 1
;
EOJ


{phocadownload view=file|id=11|target=s}

 

Boris, OK1RQ