Konfigurace Digi_Ned pro WIDE digi

Doporučená konfigurace Digi_Ned pro WIDE digi
(s podporou WIDEn-N a CZn-N)

 


DR OMs,

po cca půlročních zkušenostech s provozem Digi_NEDu (v. 0.3.5) v podmínkách ČR a v režimu NEW PARADIGM dochází k určitým optimalizačním zásahům do INI souboru Digi_Nedu.

Změny:

1. Po dohodě dochází ke změně State Code dle ISO 3166-1 z alpha 3 na alpha 2 Code. Tedy změna z CZE na CZ

2. Je zavedeno blokování všech rámců, kde je použit již neexistující TRACE, resp. TRACEn-N a to na libovolné pozici Path (cesty)

3. Je odstraněno vkládání redundantního (jako již použitého) WIDE2* a WIDE3* po konci WIDE2-N, resp. WIDE3-N. Odstranění WIDE1, resp. WIDE1* po WIDE1-1 je samozřejmostí a bylo provedeno již dříve.
(Asi by těžko dříve někdo opakoval rámec s RELAY jako OK1XXX-2, RELAY* )

V původním INI se u WIDE2* a WIDE3* jednalo o přežitek z doby, kdy WIDEn-N ještě nebyl substituční (trasovatelný).
Samozřejmě u nesubstitučního State Code CZ vkládání CZx* zůstává, aby bylo možné z příchozího
rámce zjistit kolika skoky rámec prošel. To není nutné u WIDEn-N, kde je každý skok nahrazen DIGI_CALL.

4. Upřednostnění CZ (nikoliv funkce digipeatingu) dočasně pozastaveno a to do doby nastavení drtivé
většiny DIGI pro State Code digipeating.

VZOR INI souboru:


; DigiNed v.0.3.5 vzor 12OCT09
;
version: 2
;
digi_call: OK1RQ-2
digi_owner: OK1RQ,OK1RQ-9
digi_dest: APND0Z
;
enable_exit: 1
;
beacon: 30 all DIGI_DEST,WIDE2-2,CZ6-6
digibcon.ini
;
send: 10 all ID
digi_id.ini
;
digipeat: all DIGI_CALL all
;
digipeat: all WIDE3-3 all swap DIGI_CALL,WIDE3-2
digipeat: all WIDE3-2 all swap DIGI_CALL,WIDE3-1
digipeat: all WIDE3-1 all swap DIGI_CALL
;
digipeat: all WIDE2-2 all swap DIGI_CALL,WIDE2-1
digipeat: all WIDE2-1 all swap DIGI_CALL
;
digifirst: all WIDE1-1 all
;
digifirst: all CZ7-7 all swap DIGI_CALL,CZ7-6
diginext: all CZ7-7 all swap0 CZ7-6
digipeat: all CZ7-6 all swap0 CZ7-5
digipeat: all CZ7-5 all swap0 CZ7-4
digipeat: all CZ7-4 all swap0 CZ7-3
digipeat: all CZ7-3 all swap0 CZ7-2
digipeat: all CZ7-2 all swap0 CZ7-1
digipeat: all CZ7-1 all swap CZ7
;
digifirst: all CZ6-6 all swap DIGI_CALL,CZ6-5
diginext: all CZ6-6 all swap0 CZ6-5
digipeat: all CZ6-5 all swap0 CZ6-4
digipeat: all CZ6-4 all swap0 CZ6-3
digipeat: all CZ6-3 all swap0 CZ6-2
digipeat: all CZ6-2 all swap0 CZ6-1
digipeat: all CZ6-1 all swap CZ6
;
digifirst: all CZ5-5 all swap DIGI_CALL,CZ5-4
diginext: all CZ5-5 all swap0 CZ5-4
digipeat: all CZ5-4 all swap0 CZ5-3
digipeat: all CZ5-3 all swap0 CZ5-2
digipeat: all CZ5-2 all swap0 CZ5-1
digipeat: all CZ5-1 all swap CZ5
;
digifirst: all CZ4-4 all swap DIGI_CALL,CZ4-3
diginext: all CZ4-4 all swap0 CZ4-3
digipeat: all CZ4-3 all swap0 CZ4-2
digipeat: all CZ4-2 all swap0 CZ4-1
digipeat: all CZ4-1 all swap CZ4
;
digifirst: all CZ3-3 all swap DIGI_CALL,CZ3-2
diginext: all CZ3-3 all swap0 CZ3-2
digipeat: all CZ3-2 all swap0 CZ3-1
digipeat: all CZ3-1 all swap CZ3
;
digifirst: all CZ2-2 all swap DIGI_CALL,CZ2-1
diginext: all CZ2-2 all swap0 CZ2-1
digipeat: all CZ2-1 all swap CZ2
;
digipeat: all CZ1-1 all swap CZ1
;
digito: all AP*-0,GPS*-0,ALL,CQ,WX all 0 add DIGI_CALL,WIDE2-1
;
preempt: all DIGI_CALL
preempt: all TRACE*
preempt: all WIDE7*
preempt: all WIDE6*
preempt: all WIDE5*
preempt: all WIDE4*
; preempt: all CZ!*
;
preempt_never_keep: *
;
size_heard_list: 160
size_heard_show: 32
;
keep_time: 240
short_keep_time: 10
data_prefix: :?~
;
message_file: digi_ned.mes
;
message_keep_time: 300
;
message_path: all WIDE1-1,WIDE2-1
max_msg_hops: 2
;
digi_pos_file: digibcon.ini
dx_times: all,24,1
dx_metric: km
dx_level: all 200-2000 1
dx_path: all DX,WIDE2-1
dx_portname: 1 144800.0
;
block: N0CALL,NOCALL,MYCALL,TEST
msg_block: N0CALL,NOCALL,MYCALL,TEST
;
; via_block: TCPIP,IGATE
;
kenwood_mode: 1
opentrac_enable: 1
;
; EOJ


{phocadownload view=file|id=12|target=s}

 

(Boris OK1RQ)