Schůzka APRS sysopů v Pardubicích 2009

V sobotu 31.10. proběhla v Pardubicích schůzka sysopů a zájemců o provoz APRS se zaměřením na využití APRS pro složky IZS. Další informace budou následovat.