T2CZECH – Tier2 APRS server

T2CZECH – Tier2 APRS server

T2CZECH je jedním z páteřních serverů internetové APRS sítě. Ač (jak všichni víme) APRS ke svému životu internet nepotřebuje, je vhodným nástrojem pro přístup k APRS datům.

Struktura je třívrstvá.

 • V nejvyšším patře sedí 4 core servery, propojené mezi sebou. Na této úrovni je taktéž propojení s APRS-IS core servery. Ano, APRS má na internetu v podstatě dvě páteře.
 • V druhém patře je cca 70 Tier2 serverů, rozmístěných po celém světě, které mají jako jediné přístup ke core serverům.
 • No a v nejnižším patře už jsou všichni uživatelé, včetně digin a standardních igate, mohou být samozřejmě řetezeny dále pod sebe.

Tier2 servery jsou tedy rovnocené a mají nejbližší možný přístup ke kompletnímu datovému streamu celého APRS a jsou určeny k připojování uživatelů, igate a dalších zdrojů aprs dat. Jejich koordinátorem je Phil Pacier AD6NH. Rozdělení klientů na více serverů má několik pozitiv. Například každý javAPRSSrvr provádí kontroly duplicity, čímž mají core servery výrazně méně práce.

Použitý software: javAPRSSrvr

Tento software není volně šiřitelný, je poskytován na přímou žádost zaslanou autorovi jímž je Pete Loveall AE5PL. Na internetu se o něm tedy mnoho nedovíte. Alespoň nějaké informace:

 • Kompletně napsán v javě, jde tedy rozběhat všude, kde rozběhnete javu.
 • Sám o sobě (naštěstí) nemá žádné grafické rozhraní, prostě si sedí v pozadí a pracuje. Kupodivu dobře.
 • Konfigurace sama o sobě není extra složitá, jenom je to trochu jiný princip. Hlavně v nastavovaní filtrů.
 • Dokáže pracovat i jako standardní iGate, nicméně jeho primární nasazení je v páteři APRS

Filtry v javaAPRSSrvr:

Na všech Tier2 serverech je port 14580 určen pro uživatelem definované filtry. Tedy jaká data se k vám dostanou z páteře si můžete ovlivnit sami. Pokud váš software neumožňuje nastavení filtrů nebo nevíte jak filtry nastavit, můžete použít předdefinované filtry, které jsou k dispozici na jednotlivých portech.

Na T2CZECH jsou to tyto (stav k 30.9.2010):

 • 14581: vše do 100km od vaší pozice
 • 14582: vše do 200km od vaší pozice
 • 14583: vše do 300km od vaší pozice
 • 14587: vše na území České republiky
 • 14588: vše na území České republiky + vše do 50km od vaší pozice
 • 14589: vše na území Slovenské republiky
 • 14590: vše na území Slovenské republiky + vše do 50km od vaší pozice
 • 14591: vše na území CZ + SK
 • 14596: vše na území Evropy

Aktuální nastavení je vždy vypsáno na stránce T2 serveru.

Filtry, které se vztahují k vaší pozici začnou propouštět data ve chvíli, kdy server bude znát vaši pozici, stačí tedy poslat maják se souřadnicemi. Detaily ohledně nastavování filtrů jsou dostupne v dokumetaci na aprs-is.net, časem, pokud bude zájem ji zkusím přeložit.

Pokud si nechcete zapamatovat adresu czech.aprs2.net, pak vězte, ze server je dostupný i pod adresou t2.aprs.cz. Pokud si chcete hrát s IPv6, můžete použít tuto adresu: czech.ipv6.aprs2.net.

Případné dotazy a připomínky směrujte na můj e-mail, nebo na hamradio fórum.

Rady pro připojení:

 • Pokud se připojujete z klienta, který neumí poslat údaje pro filtrování, NEpřipojujte se na port 14580. Na tomto portu vám začnou téct data až když klient pošle nastavení filtru.
 • Na portech 14581, 14582 a 14583 (přednastavené filtry m/100, m/200 a m/300) vám začnout téct data jakmile odešlete maják se svojí pozicí, nebo pokud server zná vaši pozici z předchozího připojení
 • Na ostatních portech (jsou nastaveny geograficky) vám data začnou téci okamžitě po připojení
 • Pokud používáte aplikaci AGW Tracker, nastavujte jmeno (call) pro připojení včetně SSID

Petr OK1MGJ