TH-D7 klíčenka

TH-D7 klíčenka

Rozhraní: COM port (9600 8N1)
Obslužný SW: 
D7KEY.exe (132kB).  Tímto programem si nadefinujete až 6 APRS konfigurací TH-D7, uložíte je do EEPROM procesoru v klíčence a z ní pak kdykoli hravě nahrajete do TH-D7čky.
Procesor: PIC 12F629 nebo 12F675 (cena v GM listopad 2003 40 a 50kč)
Funkce: APRS konfigurace ručky Kenwood TH-D7 (celkem 6 různých, uložených v EEPROM procesoru)

Schema:

Schéma ve vyšším rozlišení


Osazovací plán:

 

Funkce ovládacích prvků:

prvek funkce
SW1-1 On/Off
SW1-2 výběr konfigurace
S2 výběr konfigurace
S3 výběr konfigurace

Dutinková lišta SV1 slouží pro in-circuit programing, na PAD1-3 se připojí stereo jack 2,5mm.


Předloha oboustranné desky plošných spojů:

PDF (zobrazená bitmapa není v měřítku)


Fotografie hotové TH-D7 klíčanky:


Seznam použitých součástek:

Díl      Hodnota
C1      100n
D1      LED3MM
D2      1N4148
D3      1N4148
G2      baterie A11
IC3      PIC12F629P
R1      1K0
R2      330
R4      100k
R5      10k
S2      tlačítko (nejnižší)
S3      tlačítko (nejnižší)
SV1    dutinková lišta 5pin
SW1   DIPswitch 2 pólový (nejnižší)


Napájení

Pro napájení používejte pouze baterii A11, případně jiný zdroj o napětí 5-6V!


HEX přeložený program

pro PIC 12F629/12F675


Popis zapojení

 

Klíčenka pro TH-D7 vznikla z potřeby často ručně měnit APRS konfiguraci této ručky v okamžiku kdy ji např. z domova beru do auta, kterým jedu na chalupu, pak v chalupě vysílá přes noc, načež s ní ráno jedu na výlet na kole, opět večer vysílá statický maják z chalupy a další den jedu autem domů, kde bude vysílat zas až do víkendu… Pokud s sebou nechci tahat počítač, tak se na klávesnici TH-D7mičky umačkám…

Pomocí klíčenky tedy lze konfigurovat:

  • CALL (ta je společná pro všech 6 konfigurací, ostatní je již v každé konfiguraci samostatně)
  • SSID Vaší CALL
  • Komentář MIC-E APRS rámce
  • Ikonu z APRS tabulek ikon
  • GPS used (Ano/Ne)
  • Souřadnice
  • Interval vysílání majáku
  • Typ vysílání majáku (ručně/automaticky)
  • APRS PATH (textově, jako byste jí psali přímo na TH-D7)

 

Pro APRS PATH je k dispozici v každé konfiguraci celkem 11 BYTU. Vzhledem k tomu, že speciální aliasy a časté prefixy (RELAY,WIDE(n-n),TRACE(n-n),OK1-OK9,OM0-OM9,OE0-OE9,SSID,ECHO,NOGATE,GATE,IGATE) se konfiguračním programem D7KEY.exe komprimují vždy na max. 1BYTE, je oněch 11 BYTU dostatečných i pro složitější cesty.

 

Poté, co máte v klíčence konfigurace, stačí vybrat příslušnou konfiguraci (stiskem tlačítka S2=1. S3=2. S2+S3=3. pro druhé tři konfigurace je nutno sepnout přepínač 2 na DIP switchi, pak bude S2 pro 4. S3 pro 5. a S2+S3 pro 6. konfiguraci. Stiskem tlačítka (tlačítek) volíte konfiguraci, po jeho (jejich) uvolnění se konfigurace odešle do připojené TH-D7čky. Kontrolní LED svítí po dobu stisku tlačítka (tlačítek), pak na moment zhasne a svítí po dobu odesílání konfigurace do TH-D7. Po cca 0.5s nečinnosti procesor přejde do režimu spánku. Vzbudit ho je možné stiskem tlačítka (S2 nebo S3), nebo připojením k RS-232 portu (počítače nebo TH-D7ky).

 


Konfigurace

 

Pro stažení obsahu EEPROM do souboru a jeho nahrání zpět doporučujeme používat pro Windows program Piceerw plná instalace 1.4MB; pouze exe,vyžaduje ocx knihovny (36kB)).


Kontakt: případné dotazy směrujte na: Tomáš OK1VCF

Tomáš OK1VCF & Petr OK1MAB