Aktuální počty OK (i OM) objektů v APRS

Počet stanic v OK, které se aktivně zapojují do provozu v APRS neklesá. Díky zájmu o nový protokol LoRa lze naopak říci, že se objevila a začala fungovat celá řada nových iGates. Přinášíme aktuální zjednodušený statistický pohled na počty těchto stanic v OK i OM.

Aby nebylo sporu, hned na začátku je důležité říci, že statistika vychází ze zjednodušeného “sčítání” stanic, jejichž značky mají prefix OK, OL a OM a tyto stanice byly zachyceny v databázi APRS-IS s poslední aktivitou kdykoliv v roce 2021. Výpis z databáze byl pořízen k 16.4.2021. Některé údaje pak bylo možné alazylovat explicitně, některé na základě kvalifikovaného odhadu. V následujícíh řádcích budeme zpravidla uvádět údaje za OK+OL a pokud bude znám i údaj ve vztahu k OM, bude uveden v závorce. Současně je nutno vnímat rozdíl mezi počtem stanic a počtem objektů v APRS (jedna stanice generuje často několik objektů s různým SSID). Není také uvažováno, zda je objekt sám zdrojem informací o své poloze, nebo zda je propagován (typicky v případě některých DMR převaděčů zobrazovaných v mapě nikoliv kmitočtem, ale značkou).

Několik souhrnných čísel:

  • Celkový počet objektů v databázi (tedy i těch již neaktivních) je 1.225 (184) a co do počtu unikátních CALL jde o 510 (87) unikátních CALL, jejichž nejnovější záznamy jsou až na výjimky staré max 1 rok.
  • Objektů s aktivitou v roce 2021 je v databázi jen o něco méně – 1.010 (178) a unikátních CALL je v této množině o poznání méně: 441 (86).
  • Počty aktivních v posledním týdnu ukazují 491 (75) objektů a tomu odpovídajících 230 (42) unikátních CALL.

Aktivní stanice:

Pro jakékoliv další zkoumání jsme použili skupinu dat “aktivní v roce 2021“. Zajímavé je pokusit se rozdělit tuto skupinu podle předpokládaného užití na několik základních skupin (děleno primárně podle SSID i podle některých dalších hodnot, jako např. text v majáku):

  1. digipeater nebo igate primárně určený pro VHF: 129 (23) objektů na 108 (18) unikátních CALL
  2. statická zařízení fungující jinak, než digi a igate: 260 (44)
  3. WX stanice: 55 (20)
  4. mobilní zařízení převážně na bázi rádiového vysílače ve VHF: 192 (29)
  5. mobilní zařízení ostatní 225 (26)
  6. igates pro neVHF trackery 30 (2)
  7. obtížně identifikovatelný zbytek

Stanice, které se otevřeně identifikují jako APRS digipeatery (viz bod 1 výše) používají značku s prefixem fone převaděčů OK0 v 19 (6) případech unikátních CALL, zbylých 89 (12) jsou unikátní CALL klubových stanic nebo jednotlivců. Třetina digipeaterů přímo v majáku tvrdí, že jsou současně iGate.

Toliko hromádka suchých čísel, které vypovídají o tom, kolik stanic nebo radioamatérů je na APRS aktivní. Za čísly jsou ale schovány různé cíle a motivace jednotlivých radioamatérů – bližší pohled na čísla tak současně napovídá několik trendů:

1) nárůst počtu stanic, které v majáku uvádí jako hlavní či vedlejší vlastnost komunikaci v LoRa protokolu

Podle textu v majáku lze jednoznačně určit, že je v APRS síti aktivních minimálně 47 (4) LoRa iGates a/nebo Digi. Tento v radioamatérském prostředí relativně nový protokol vychází z velmi dostupné aplikace pomocí relativně levných a dostupných zařízení. Nejčastější SSID je uváděno -10.
Trackerů s textovou poznámkou LoRa lze napočítat významě méně, přesně 11 (6). To ale o skutečném počtu LoRa trackerů nevypovídá, protože narozdíl od DiGi, u kterých majitel chce, aby bylo přímo z textu majáku zřejmé, co znamenají, u trackerů toto není pravidlem. Důvodem je mj. i to, že text majáku prodlužuje datovou větu a právě u LoRa protokolu výrazně zpomaluje přenos. Bitová rychlost LoRa je totiž násobně nižší, než v APRS standardních AFSK 1200. Konkrétně: typický paket “analog aprs” trvá cca 0.6 sekund , typický lora paket cca 2.3 sekundy. Což je ovšem vyváženo neporovnatelně větší “průchodností” LoRa protokolu především co do vzdálenosti (článek připravujeme).

2) užívání SSID-5 pro mobilní stanice a současně i pro WX stanice – rozpor s platným doporučením APRS.org a OK zvyklostí

Původní specifikace od autora APRS Boba WB4APR dlouho uváděla doporučení pro rozdělení SSID, které SSID -4, -5 a -6 vyhrazuje pro VW stanice. V roce 2012 ale Bob vydal po několikaletých zkušenostech celosvětového APRS provozu upravené doporučení, které SSID pro WX stanice “odsunulo” až na -13. Naopak SSID -5 je podle něj vyhrazeno pro mobilní zařízení pracující prostřednicrtvím jiné, než APRS sítě – typicky internetu.

Toto doporučení ale v OK nezdomácnělo, protože vzniklo jako rekace na zkušeností z USA a na nedostaty v tamním prostředí. OK proto stále za svoje základní doporučení považuje rozvržení SSID podle doporučení původního, které je popsáno zde na aprs.cz/ssid. Nejtypičtější kolize je díky rozdílu těchto doporučení právě na SSID -5, které v OK používá prakticky všech 55 (20) WX stanic, ale také podobný počet stanic s identifikací “aprsdroid” v majáku, tedy přiznávající provoz pomocí SW APRSDroid na mobilech s OS Android. Takových stanic s SSID -5 je možná až překvapivých 46 (4). Což je s podivem s přihlédnutím k tomu, že přímo v Help sekci aplikace APRSDroid je jako výchozí doporučení pro SSID uvedena právě ona původní a v OK preferovaná specifikace. Podle ní by měly tyto stanice vybrat SSID bez ohledu na provoz v síti internet a měly by se identifikovat podle způsobu použití (auto, chodec…).

Samozřejmě dlužno dodat, že zmíněné doporučení má skutečně pouze doporučující charakter a jeho nedodržování neohrožuje provoz v síti jako takový.

3) volný výklad doporučení stran užití SSID

Doporučení pro SSID u jednotlivých stanic vycházelo z myšlenky, že jedna stanice bude jen málokdy provozovat víc zařízení. Proto pravidla od počátku počítala s rozlišením podle připojeného čísla v rozmezí 1-15. Omezení na hodnotu do 15 je jedním ze základních omezení pro data přenášená radiovou vrstvou – APRS protokol má pro SSID totiž vyhrazeny jen 4 bity. Pro databázi APRS-IS však toto omezení neplatí a dalšími cestami se do databáze a tím i do vizualizace v mapách na internetu dostávají i jiná SSID či nealfanumerické znaky v názvech stanic. Obdobně chaoticky pak působí i názvy stanic, které připomínají radioamatérské značky doplněné o nestandardní znaky. Mapa (přesněji databáze) také obsahuje i importované objekty s názvy vytvořenými bez jakékoliv vazby na radioamatérskou značku.

Pokud jde o SSID, pak spolu s LoRa protokolem se bohužel objevila komplikace, která bezchybný provoz APRS podle jeho základní specifikace a původní myšlenky znemožňuje. LoRa digipeater a/nebo iGate totiž není schopen zopakovat (odvysílat) do “standardního” protokolu značky s SSID vyššími, než uvedených -15. Protokol LoRa toto omezení nejen že nemá, radioamatérské stanice navíc bohužel toto nastavené pravidlo u LoRa stanic nerespektují. Stanice s “vysokým” SSID tak existují jen na LoRa kmitočtu (byť v ham bandu), ale packety jejich zařízení se do původní radiové sítě APRS nedostanou. Z databáze namátkou:

OK1JRA-16
OK1NP-16
OK1NP-17
OK2ZAW-17
OK1FET-18
OK1NP-18
OK1ZAW-19
OK2ZAW-19
OK2ZAW-20
OK1TPF-27
OK1TPG-27
OK1CMJ-44
OK2ZAR-55
OM6ACB-68
OK1FET-94
OK2ZAR-95

A aby toho nebylo málo, existuje ale i kategorie “kreativních” autorů se zcela nečíselnými SSID:

OK1FWC-1t (ano, je tam jednička a písmeno t)
OK0ND , (ano, je tam mezera a čárka :)
OK2JCZ-ios
OK7TRI-ios
OK1C-LM14

email autora

Své zkušenosti a názory můžete napsat autorovi na