AX25 a TNC modem

Konfigurace TNC modemu pod AX.25

Predpokladem je mit nainstalovany Linux a baliky ax25_tools, ax25_apps a libax25.

Modem připojíme na com1 (případně jiný com port, ale musíte pak uvedenou konfiguraci upravit).
Musíme upravit soubor /etc/ax25/axports kde musíme nadefinovat vlastnosti modemu:

 

vhf        OK1XYZ-15      9600     255    2          144.800 MHz

Zde je kriticky nutné vědět, že uvedená rychlost 9600 je rychlost komunikace mezi modemem a PC, MUSÍ být uvedená stejná rychlost, jaká je nastavena v modemu, většinou propojkou. V úvahu připadají hodnoty 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 a 1200.
Jako oddělovač mezi jednotlivými skupinami znaků použijte klávesu [TAB]
od začátku je uvedeno: jméno ax.25 portu, značka včetně SSID, rychlost, maximální délka packetu a popis.

Pro puštění obsluhy modemu je idealní vytvořit si spustitelný soubor s následujícím obsahem:

#!/bin/bash
#start TNCcka
# prepnuti modemu do kiss mode
echo -ne ‘\033@K\r’ >/dev/ttyS0
sleep 2
#natazeni modulu ax.25 do jadra
modprobe ax25
sleep 1
#natazeni modulu pro kiss do jadra

modprobe mkiss
sleep 1
# pripojeni modemu v kissmodu k ax.25

kissattach /dev/ttyS0 vhf 192.168.44.45
sleep 1
# nastaveni parametru modemu

kissparms -p vhf -t 80 -s 200 -r 32 -l 100 -f n

Pokud nám nevyskáčou žádné chyby, zkusíme si příkazem listen, zda modem slyší okolí a posílá nám packety do PC. Pokud ano, můžeme přejít k rozbíhání softwaru, který jsme si vybrali.