GPS / SMT LCD modul

Rozhraní: COM port (4800/9600 8N1)
Rozšířená verze SW: Umí dekódovat i AX.25 rámce ==>
  GPS-SMT-AX-WX LCD modul
Procesor: PIC 16F627 nebo 16F628 (cena v GM srpen 2004 cca 80,- )
Snímané veličiny/Čidla: GPS NMEA 183 ver. 2.0 a/nebo Teplota SMT 160-30
  DataSheet čidla SMT 160-30

Popis zapojení

Toto je pouze SW pro zapojení na desce pro WX LCD, který primárně dekóduje základní GPS údaje NMEA vět $GPRMC a $GPGGA, dále umí i měření teploty čidlem SMT 160-30. Čidlo SMT se připojuje na svorky X2-1(+5V), X2-2 (OUT), X3-2 (GND).

Program po úspěšné inicializaci 3x blikne LEDkou (1x krátce a 2x dlouze). Pokud zůstane LED svítit, nedaří se komunikace s LCD. Na LCD a RS-232 pak vypíše verzi a v případě, že je připojeno SMT 160-30, taktéž změřenou teplotu. Pokud nebudete používat čidlo teploty, doporučuji uzemnit svorku X2-2. Je-li stále v log. 0 program toto vyhodnotí jako nepřítomnost čidla a při dekódování validních NMEA dat již měření neprovádí. (Zrychlí se tím vlastní běh programu.) V případě, že NMEA data nejsou validní, program testuje, zdali nebylo čidlo připojeno a v případě, že ano, bude měřit teplotu. Měření teploty se provádí vždy po zpracovaní přijatých NMEA dat. Celkem je (z časových důvodů) rozděleno na 4 cykly, tj. kompletní teplota se tedy získává a na LCD zobrazuje v intervalu 4s. SW lze přepnout do funkce pouhého měření teploty a to uzemněním svorky X3-1. Pak je teplota měřena v intervalu cca 400ms, ale nejsou dekódována (NMEA) data ze vstupu RS-232. Vždy po přijetí vět $GPRMC a $GPGGA blikne LED – v případě validních dat krátce, v opačném případě dlouze. LED bliká i v režimu pouhého měření teploty (krátce po každém měření).


Dekódované údaje se na LCD zobrazí vždy po přijetí $GPRMC a $GPGGA vět. SW zobrazuje 2 obrazovky, jejich přepínání se provádí stisknutím tlačítka S3 (jeho stav se testuje vždy před zobrazením dat na LCD).
První obrazovka zobrazuje souřadnice v setinách minut, rychlost a nadmořskou výšku:

Druhá obrazovka zobrazuje čas (UTC), datum (den,měsíc – zde 07.08.), počet sledovaných satelitů (zde 05), rychlost, směr a v případě připojeného čidla SMT teplotu. Pokud čidlo připojené není, zobrazí na druhém řádku příznaky validity z RMC a GGA vět (zde A1):

* vlevo nahoře = validní GPS fix, ! nevalidní.


Zdrojový kód programu PIC

GPSTR004.zip (formát pro Microchip assembler)

HEX přeložený program

pro PIC 16F627, 16F628 a 4MHz krystal


Konfigurace

Program v aktuální verzi nepoužívá žádná data v EEPROM procesoru, nicméně implementuje její oblsuhu.
Pro stažení obsahu EEPROM do souboru a jeho nahrání zpět doporučujeme používat pro Windows program Piceerw
plná instalace 1.4MB; pouze exe,vyžaduje ocx knihovny (36kB)).

Program Piceerw komunikuje rychlostí 9k6, je tedy nutno mít pro komunikaci s GpsLcdDisplayem tento přepnutý do režimu 9k6 – tj. stisknuté tlačítko S2!


Kontakt: případné dotazy směrujte na: Tomáš OK1VCF

Tomáš OK1VCF