Nastavení UI-VIEW jako DIGI

Nastavení UI-VIEW jako DIGI dle NEW-Paradigm

 

V UI-VIEW je nastavení NEW-Paradigm velice jednoduché. Lze snadno nastavit i národní routování CZn-N.

Platí jak pro UI-VIEW 32, tak i adekvátně pro 16 bit verzi.
Nastavuje se v oddílu [DIGI_OPTIONS] v souboru uiview32.ini. Soubor se nachází zpravidla zde: C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\UIView32.ini

 

Nastavení pro Fill-in digi (WIDE1-1)

[DIGI_OPTIONS]
DIGI_ENABLED=TRUE
UI_ONLY=TRUE
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=20
ALIAS=OK1ABC,WIDE1-1 (vyměnit OK1ABC za vaší značku)
UIFLOOD=CZ
UITRACE=WIDE
WIDEN-N=FALSE
TRACEN-N=FALSE
SUBST_ALIAS=OK1ABC (vyměnit OK1ABC za vaší značku)
EXCLUDED=""

 

Nastavení fill-in digi lze také provést přímo v programu:

Nastavení symbolu a popisu stanice:

WIDE1-1 funguje zcela plnohodnotně jako dříve RELAY, tedy lze použít plně i pro "domácí" FILL-IN digi.

Mobilní stanice OK1ABC s nastavenou cestou WIDE1-1,WIDE2-2 (tři skoky) pak v blízkosti Home station OK1ALX (pouze FILL-IN digi) a WIDE digi OK1FRN-2 projde takto: OK1ABC> OK1RQ*,OK1FRN-2*,WIDE2-1

 

 

Nastavení pro plnou WIDEn-N digi (WIDEn-N, CZn-N)

[DIGI_OPTIONS]
DIGI_ENABLED=TRUE
UI_ONLY=TRUE
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=20
ALIAS=OK1ABC,WIDE6-6,WIDE6-5,WIDE6-4,WIDE6-3,WIDE6-2,WIDE6-1,WIDE5-5,WIDE5-4,
WIDE5-3,WIDE5-2,WIDE5-1,WIDE4-4,WIDE4-3,WIDE4-2,WIDE4-1 (vyměnit OK1ABC za vaší značku)
UIFLOOD=CZ
UITRACE=WIDE
WIDEN-N=TRUE
TRACEN-N=TRUE
SUBST_ALIAS=OK1ABC (vyměnit OK1ABC za vaší značku)
EXCLUDED=""

 

Takto to pak vypadá přímo v programu:

A nastavení symbolu a popisu:

 

UI-VIEW bohužel nelze v opakovaní WIDEn-N omezit, tudíž zopakuje vše. Avšak v OK a dle New Paradigm se používá max 3 skoky pomocí WIDE (nepočítám-li WIDE1-1 na začátku, pak jich může být až 4). Proto se v poli ALIAS nastavují ostatní  aliasy WIDE6-6 apod, které jsou sice zopakovány (byly by stejně), avšak nová cesta vyleze již oříznutá. Příklad:

Stanice vyšle cestu: >WIDE1-1,WIDE6-6

Díky blízké digi OK1FRN-2 a digi s UI-VIEW OK1ALX pak cesta bude vypadat takto: >OK1FRN-2*,OK1ALX*     Zmizí tedy za normalních okolností vyslané WIDE6-5.

 

Takto nastavené UI-VIEW plní zcela identicky všechny vlastnosti původního "RELAY" digi (dnes FILL-IN), navíc umí i plnit funkce WIDEn-N a SSn-N.

 

Informace převzaty z původního článku OK1RQ a VE7BZC