No Image

Změny na APRS stránkách (starý web)

Vážení přátelé, stránky věnované APRS budou v současné době procházet značnými změnami. V OK nastala situace, kdy je vzhledem ke stoupajícímu počtu uživatelů nutné začít řešit budování a hlavně nastavení všech elementů systematicky (mobliní stanice,…