Plánovaná schůzka APRS 2009

V současné době probíhá mapování satvu APRS, abychom se mohli od něčeho odrazit.Plánuje se první schůzka SYSOPů a uživatelů APRS, rád bych, aby se probraly následující body:

  • seznámení se současným stavem

  • Zmapování HW a SW release použitých DIGI v OK

  • diskuse na téma ‘kudy dál’ (zda-li) New n-N, New EU Paradigm, belgický,UK nebo německý model…

  • Filozofické otázky z hlediska pojetí APRS v OK. (Zda-li budeme preferovat cestuI-APRS, t.j. sledování a prezentační stránku přes internet např. www.aprs.fi, nebo jít směrem E-APRS (Emergency APRS) a podřídit budování a konfigurace DIGI na striktní nezávislost na funkci internetu), případně kompromisní cesta mezi obojím.

  • Diskuse na téma nejvhodnějšího nastavení cest a kadence majáků uobjektů, WX, mobilů…

  • Definování a popsání nejproblematičtějších bodů APRS, pokus o nalezení řešení

  • Nalezení nejvhodnějšího způsobu komunikace mezi uživateli, SYSOPy a fandy APRS(jestli mail-list, konference….)

Nemyslím si, že bychom mohli odpovědět na všechny výše uvedené otázky, toto setkáníberu jako prvnotní výkop a otevření problematiky, kterou zatím nikdo systematickyneřešil. Jakmile bude znám datum a místo schůzky bude zde uvedeno, zatímpředběžnou účast přislíbili : OK1LOL, OK1FRN, OK1LPD, OK1MX, OK1RQ, OK1BF, OK1XFJ. Vzhledem k tomu, že je pro vzdálenější zájemce problematické jezdit přespůl republiky, rád bych, abychom dokázali vytvořit otevřenou elektronickoukomunikační platformu a další dění pak na ní přesunuli, aby se mohli aktivně a rovnoprávně účastnit SYSOPové a uživatelé z celé ČR.
Tak že setkání je v restauraci u Papežů http://28.cz/ Starochodovská 28,Praha 4 – Chodov 149 00 Pro GPS navigaci jsou tyto údaje Loc: 50°1’51.08’N,14°30’9.43’E5.3.2009 od 17:30